۳۰خرداد پاسخ به ضرورت تاریخ – آخرین فرصت، برای مسالمت – قسمت نهم و دهم

اندازه متن
Aa Aa

۳۰خرداد پاسخ به ضرورت تاریخ – آخرین فرصت، برای مسالمت – قسمت نهم – ۹ تیر

۳۰خرداد پاسخ به ضرورت تاریخ -نهمین قسمت برنامه ۳۰ خرداد را می بینید .

گزارشی مستند در باره داستان ۲۸ ماه تلاش مجاهدین،

برای هم زیستی مسالمت آمیز با خمینی .

در قسمت قبلی برنامه پرداختیم به آن چه که بین مجاهدین و خمینی گذشت در ملاقاتها ،میتینگها،مصاحبه ها ،

رفراندوم ها و انتخابات .اما در این قسمت می خواهیم دوباره سری بزنیم به خیابان.

یعنی همان جایی که اولین برنامه را از آنجا شروع کردیم سری می زنیم به جلو دانشگاه تهران.

همینطور که می بینید اینجا فقط بحث سیاسی نیست اگر چه که سیاست بحق اصلی است .

اما در کنار بحثهای سیاسی ،بحثهای ایدئولوژیک هم در جریان است ..

و کتابهایی که دیدگاهای مختلف فکری را تبلیغ می کند.

گزیده ای از قسمت هشتم

انتخابات ریاست جمهوری و مجلس

یکی از حرفها و دعواهای ما با خمینی این بود که آقا چرا اعلام برنامه نمی کنید ؟

چرا حرف کلی می زنید ؟ اعلام برنامه بکن .

با وجودیکه قانون اساسی ولایت فقیه را تحریم کرده بودیم اما در نهایت مدارا و خویشتن داری،

و در منتهای مسالمت امکان نرمش و میانه روی و اصلاح همین رژیم را از طرق قانونی آزمایش کردیم .

پائیز ۵۸ فصل پر تنش بود زمستان اما سخت تر از آن .

دی ماه انتخابات ریاست جمهوری بود اسفند هم انتخابات مجلس شورای ملی .

خب لابد حتما با خودتان می گویید که با آن همه تقلب و حق کشی توی انتخابات قبلی علیه مجاهدین شد،

درست این بود که حداقل در انتخابات بعدی شرکت نکنیم .

هدف ادامه دادن به فضای مسالمت و پرهیز از جنگ و خونریزی بود اگر هم که خمینی تقلب نمی کرد .

و نتیجه انتخابات را می پذیرفت نور الا نور بود آنوقت می شد باز هم به اصلاح رژیم ولایت فقیه چشم دوخت .

۳۰خرداد پاسخ به ضرورت تاریخ – آخرین فرصت، برای مسالمت – قسمت دهم

 

مطالب مرتبط

۳۰خرداد پاسخ به ضرورت تاریخ – آخرین فرصت، برای مسالمت- قسمت اول و دوم

مریم رجوی: ۳۰ خرداد، دو سرنوشت و دو افق تاریخی را مرزبندی کرد