فعالیت کانون های شورشی به مناسبت ۳ ژوئیه آزادی مریم رجوی در سال ۱۳۸۲

اندازه متن
Aa Aa

فعالیت کانون های شورشی به مناسبت ۳ ژوئیه آزادی مریم رجوی در سال ۱۳۸۲

فعالیت کانون های شورشی  به مناسبت ۳ ژوئیه آزادی مریم رجوی در سال ۱۳۸۲

تهران  کانون  شورشی

۳ژوئیه یادآور پیروزی بزرگ بر توطئه بر اتهام و بر بندوبست است.

مریم رجوی: اگر مقاومت در برابر آخوندهای حاکم بر ایران جرم است ما به این جرم افتخار می‌کنیم.

تهران

مریم رجوی مظهر همبستگی ملی مردم ایران / مریم رجوی: اگر مقاومت در برابر آخوندهای حاکم بر ایران جرم است

ما به این جرم افتخار می‌کنیم / ۳ژوئیه یادآور پیروزی بزرگ بر توطئه بر اتهام و بر بندوبست است

درود بر رجوی زنده باد آزادی زنده باد دمکراسی مرگ بر رژیم آخوندی.

تهران – کانون  شورشی

۳ژوئیه لحظه‌ای بود که عطش سوزان ایران و ایرانی برای آزادی را به نمایش گذاشت – کانون شورشی ۹۶۱

اگر مقاومت در برابر آخوندهای حاکم بر ایران جرم است ما به این جرم افتخار می‌کنیم / دمکراسی آ‌زادی با مریم رجوی /

مریم رجوی: اگر مقاومت در برابر آخوندهای حاکم بر ایران جرم است ما به این جرم افتخار می‌کنیم – شورشی ۱۲۴

آمل

مریم رجوی: روزی که این مبارزه را آغاز کردیم همه خطرات را پذیرفتیم.

قزوین – کانون  شورشی

‌مریم عزیز شما امید جوانها هستید شما ایران را نجات خواهید داد – مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی.

شیراز

خواهر مریم مقدمتان گل‌باران – کانون شورشی۲۶۸ / سه ژوئیه مبارک

تهران – کانون  شورشی

مسعود رجوی: ۳ژوئیه لحظه‌ای از شکوهمندترین لحظه‌های تاریخ مقاومت مردم ایران در برابر رژیم آخوندی است / زنده باد رجوی شورشی ۱۲۴

اهواز

مریم عزیز ایران تو را انتظار می‌کشد مریم عزیز مقدمت گلباران باد / مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی زنده باد آزادی

آمل

مریم رجوی: روزی که این مبارزه را آغاز کردیم همه خطرات را پذیرفتیم.

قزوین – کانون  شورشی

‌مریم عزیز شما امید جوانها هستید شما ایران را نجات خواهید داد – مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی.

شیراز

خواهر مریم مقدمتان گل‌باران – کانون شورشی۲۶۸ / سه ژوئیه مبارک

تهران کانون  شورشی

مسعود رجوی: ۳ژوئیه لحظه‌ای از شکوهمندترین لحظه‌های تاریخ مقاومت مردم ایران در برابر رژیم آخوندی است / زنده باد رجوی شورشی ۱۲۴

اهواز

مریم عزیز ایران تو را انتظار می‌کشد مریم عزیز مقدمت گلباران باد / مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی زنده باد آزادی

مطالب مرتبط

فعالیت کانونهای شورشی در سراسر میهن

گرامی‌داشت ۳ ژوئیه در شهرها، روز آزادی مریم رجوی در فرانسه