به آتش کشیدن حوزه های جهل و جنایت و بسیج ضدمردمی توسط کانون های شورشی

اندازه متن
Aa Aa

به آتش کشیدن حوزه های جهل و جنایت و بسیج ضدمردمی توسط کانون های شورشی

اندیمشک – کانوشورشی ن ۱۵۰

آتش زدن درب و تابلو حوزه جهل و جنایت

اصفهان – کانون شورشی ۶۰۰

آتش زدن درب و تابلو بسیج ضدمردمی

قم – کانون شورشی ن۲۱۰

آتش زدن درب و تابلو بسیج ضدمردمی

خرم‌آباد – کانون شورشی ۳۸۰

آتش زدن بنر پاسدار سلیمانی

نیشابور

آزادی و عدالت و حاکمیت مردمی با مریم رجوی

تهران

مریم رجوی: از روز اول گفتیم هدف ما به دست آوردن قدرت به هر قیمت نیست هدف ما برقراری آزادی و عدالت و دمکراسی در ایران به هرقیمت است زنده باد آزادی

مریم رجوی: ۳ژوئیه یادآور پیروزی بزرگ بر توطئه بر اتهام و بر بند و بست است زنده باد رجوی کانون شورشی۲۷۱

تهران

برای سرنگونی رژیم آخوندی به کانون‌های شورشی بپیوندید زنده باد مجاهدین خلق

قم

مرگ بر خامنه‌ای

نیشابور

مرگ بر اصل ولایت فقیه مرگ بر خامنه‌ای سگ روس و چین و انگلیس

تهران

درود بر رجوی مرگ بر خامنه‌ای مرگ بر سپاهی