در یادبود الی ویزل و گذری به اردوگاه مرگ آشویتس- قسمت اول تا چهارم

اندازه متن
Aa Aa

در یادبود الی ویزل و گذری به اردوگاه مرگ آشویتس- قسمت اول  – ۱۲ تیر ۹۹

یاد بود الی ویزل – من در اینجا در اردوگاه مرگ آشویتس در لهستان هستم . تخمین زده می شود که بین ۱.۱ تا ۱.۵ میلیون،

در جریان هولوکاست در اینجا کشته شدند.

بیشتر آنها یهودیان اروپای شرقی بودند درست در این مسیر راه آهن که به کمپ وصل میشود.

یک جوان در سال ۱۹۴۴ در یک واگن حمل گاو با خانواده ،دوستان و همسایه ها به اینجا آورده شد.

الی ویزل زنده ماند تا شاهد جنایات نوع بشر باشد.

اسم ان جنایت هولناک هولو کاست بود یک کشتار جمعی برنامه ریزی شده که توسط نازی ها ی آلمان،

طراهی و اجرا می شد جنایتی که بطور وحشیانه ای میلیونها انسان را به کام مرگ فرستاد .

بیشتر از ۶ میلیون نفر از آنها یهودیان بودند در جریان رکود بزرگ ۱۹۳۹ آلمان به ستوه آمد.

آدلف هیتلر فرصت را غنیمت شمرد و به کسانی که او به آنها لقب نژاد برتر آریایی و خون خالص آلمان می داد .

وعده روز گار بهتری را می داد در اول سپتامبر۱۹۳۹آلمان به لهستان حمله کرد.

جنگ جهانی دوم در راه بود تحت فرمان نازی ها خانواده های یهودی از سراسر اروپا ،

مجبور به ترک خانه های خود شده و به اردوگاه های بیگاری منتقل شدند.

هزاران اردوگاه از این نوع در سراسر ارروپای شرقی بر پا شدند.

انها توسط ارتش اختصاصی هیتلر به نام اس اس کنترل می شدند.

در یک شهر کوچک در لهستان یکی از بد نام ترین این اروگاه ها به نام آشویتس قرار داشت.

یک مجموعه بزرگ که در بر گیرنده ۶ هزار و هفت صد و بیست هکتار زمین می شد.

این مساحت بزرگتر از ۵ هزار زمین فوتبال است مساحتی نزدیک به نصف وسعت مانهاتان نیویورک.

این اردوگاه متشکل از سه کمپ کوچکتر بود قسمت ورودی کارخانه اصلی مرگ .

مرکز شکنجه و بیگاری در سال ۱۹۴۵ که جنگ به پایان خود نزدیک می شد و آلمان شکست خورده بود.

وقتی که نیروهای آمریکا و شوروی توانستند این اردوگاه را آزاد کنندتنها چیزی که پیدا کردند.

اجساد مردگان بود واجساد زندگان. یکی از آنها زندانی شماره آ ۷۷۱۳ از شهر سکت مجارستان بود الی ویزل.

در یاد بود الی ویزل و گذری به اردوگاه مرگ آشویتس- قسمت دوم -۱۲ تیر۹۹

در یاد بود الی ویزل و گذری به اردوگاه مرگ آشویتس- قسمت سوم -۱۲ تیر۹۹

در یاد بود الی ویزل و مخاطرات بی تفاوتی- قسمت چهارم -۱۲ تیر۹۹

مطالب مرتبط

مراسم هفتادو پنجمین سالگرد آزادسازی اردوگاه مرگ آشویتس در لهستان برگزار شد

فیدل کاسترو انکار هولوکاست توسط احمدی‌نژاد را تقبیح کرد