تظاهرات کارگران معترض نیشکر هفت تپه با شعار مرگ بر روحانی در شوش

اندازه متن
Aa Aa

تظاهرات کارگران معترض نیشکر هفت تپه با شعار مرگ بر روحانی در شوش

کارگران معترض نیشکر هفت تپه با شعار مرگ بر روحانی در شوش تظاهرات کردند

کارگران معترض نیشکر هفت تپه که ماهها حقوقشان چپاول شده است،

با شعار مرگ بر روحانی در شوش تظاهرات کردند

شعار

مرگ بر روحانی

ننگ ما، ننگ ما، صدا و سیمای ما

کرونا بهونه است فرماندار تو خونه است

کارگراننیشکر هفت تپه ، روز شنبه ۳۱خرداد وارد ششمین روز اعتصاب خود شدند.

کارگران هفت‌تپه با تجمع مقابل فرمانداری شهر شوش خواستار رسیدگی فوری به مطالبات خودشدند.

شرایط سخت معیشتی کارگران هفت تپه،سه ماه حقوق نگرفته اند و تا شش ماه دیگر از حقوق خبری نیست.

کارگران معترض نیشکر هفت‌تپه با شعار مرگ بر روحانی در شوش تظاهرات کردند

کارگران معترض که ماهها حقوقشان چپاول شده است، با شعار مرگ بر روحانی در شوش تظاهرات کردند

شعار

مرگ بر روحانی

ننگ ما، ننگ ما، صدا و سیمای ما

کرونا بهونه است فرماندار تو خونه است

کارگران نیشکر هفت تپه، روز شنبه ۳۱خرداد وارد ششمین روز اعتصاب خود شدند.

کارگران  با تجمع مقابل فرمانداری شهر شوش خواستار رسیدگی فوری به مطالبات خودشدند.

شرایط سخت معیشتی کارگران هفت تپه،سه ماه حقوق نگرفته اند و تا شش ماه دیگر از حقوق خبری نیست.

مطالب مرتبط

تظاهرات کارگران معترض نیشکر هفت تپه با شعار مرگ بر روحانی در شوش

ششمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه