آنالیز- پایه گذاری سازمان مجاهدین خلق ایران-قسمت هشتم

اندازه متن
Aa Aa

آنالیز- پایه گذاری سازمان مجاهدین خلق ایران-قسمت هشتم – ۱۷ تیر ۹۹

پایه گذاری سازمان مجاهدین خلق ایران- آنالیز – قسمت هشتم

در قسمت قبلی خمینی را جایی رها کردیم که گفتیم در نجف مشغول درس خواندن بود .

تا سال ۵۶ یک خط پیام هم علیه شاه نداد اما سال ۵۶ چه شرایطی پیش امد خمینی چیکار کرد و چرا ؟

از دی سال ۵۵ در آمریکا کارتر با شعار حقوق بشر به ریاست جمهوری رسید .

کارتر به این نتیجه رسیده بود که تلاش مردم برای کسب حقوقشان در کشورهایی مثل ایران ،

اوضاعی انفجاری به وجود آورده و با این سیاست می خواست که مانع از تبدیل نارضایتی مردم ،

به انقلاب بشود در آبان ۵۶ ، شاه در باز گشت از آمریکا روی سیاست جدید،

و استمرار فضای باز تاکید کرد در این رابطه ارتشبد قره باغی آخرین رئیس ستاد مشترک رژیم شاه،

هم نوشته : به تدریج مخالفان دولت در گوشه و کنار جلساتی ترتیب داده ،

و به شعر خوانی و تنقید از دولت می پرداختند.

این تغییر سیاست در تاریخ ۱۵ مرداد ۵۶ با استعفای آقای هویدا و تشکیل دولت آقای جمشید آموزگار ،

وضع علنی تری به خود گرفت و از طرف دولت سیاستی به نام ایجاد فضای باز سیاسی ،

و دادن آزادی تدریجی به مردم شروع شد .

پس فضای جامعه داشت باز تر می شد در ان دوران رهبران مبارزه مسلحانه در زندان بودند.

و سازمان مجاهدین هم در گیر عبور از خیانتی بود که اپورتونیستها به آنها تحمیل کرده بودند .

خمینی فرصت طلبانه شرایط را مناسب دید تا وارد صحنه سیاسی -اجتماعی ایران بشود .

مسعود رجوی :

خمینی ۵ ماه دیگر صبر کرد تا کاملا اطمینان پیدا کند که سیاست آمریکا فرق کرده است .

سپس در سخنرانی به مناسبت مرگ پسرش در ۱۰ دی ماه ۱۳۵۶ آخوند ها را به بهره برداری ،

از فرجه ای که ایجاد شده فرا خواند و گفت امروز یک فرجه ای پیدا شده من عرض می کنم به شما،

یک فرجه پیدا شده اگر این فرجه پیدا نشده بود این اوضاع امروز نمی شدالان .

این فرصت را غنیمت بشمارند آقایان . بنویسنداعتراض بکنند …

مطالب مرتبط

آنالیز- پایه گذاری سازمان مجاهدین خلق ایران – قسمت هفتم

مجید شریف واقفی، شهید ایستادگی بر‌سر آرمان و اصول، دربرابر اپورتونیستهای چپ‌نما