قلبها واژه‌ها و پیوندها – انهدام کاخ ستم و بیداد ولایت فقیه نزدیک است

اندازه متن
Aa Aa

انهدام کاخ ستم و بیداد ولایت فقیه نزدیک است – قلبها واژه‌ها و پیوندها

نگاهی به نامه‌های دریافتی از کانون‌های شورشی

«بعد از افق‌گشایی چیزی نیست و جایی نیست که برویم، درهم‌ریزی و انهدام است.

پس وقتی یک سیستم وارد مرحله افق‌گشایی شد، گزینه دیگری ندارد فقط یک گزینه دارد و

آن هم تکمیل و تکامل افق‌گشایی است وگرنه باید تن به در‌هم‌ریزی و ویرانی بدهد».

«درهم ریزی و انهدام» و «ویرانی» اسامی مستعار سقوط دیکتاتوری آخوندی به دست مردم

به‌ستوه آمدهٔ ایران است. آنها که حاضرند هر قیمتی را بپردازند ولی آینده

«مرز پرگهر» و فرزندانش را با به زیر کشیدن شیطان عمامه‌دار، تضمین نمایند.

این نوشتار با نشان دادن برق شمشیر داموکلس قیام بر بالای سر خامنه‌ای و نظام، به او یادآور می‌شود که

گزینهٔ دیگری ندارد؛ اگر به این تنها گزینه تمکین نکند، باید به‌زودی غزل خداحافظی را بخواند.

«باید اولویت‌های زندگی‌ات و دغدغه‌هایت را تغییر دهی، الگوی تغذیه و تحرک و گفتار و شغلت را تغییر بدهی و تغییرات دیگری را نیز اگر به آن تن ندهی دیگر قلب و کلیه و کبدت همراهی نخواهند کرد و ناگهان روزی در یک فشار جسمی یا روحی که قرار خواهی گرفت، بدنت تشنج می‌کند و تمام»

طبیب افق‌گشا برای جسم کرونازده و در حال موت خامنه‌ای و نظامش نسخهٔ «خود مذاکره کردن» را می‌پیچاند و او را به آن فرامی‌خواند.

شارلاتانیسم بعدی این نوشتار آن است که آگاهانه یا به خطا، وضعیت کنونی نظام ولایی را به مقطع فتح خرمشهر در جنگ ایران و عراق تشبیه می‌کند. این یک کلان کلاشی آشکار است. خامنه‌ای بهتر از هر کس دیگری در نظامش می‌داند که مذاکره با آمریکا به‌معنای رفتن به سوی میز تسلیم با زانوان خونین است.

مطالب مرتبط

قلبها، واژه‌ها و پیوندها – ایران آزاد قیام با کانونهای شورشی قیام تا پیروزی

‌مریم رجوی: انهدام کاخ ستم و بیداد ولایت فقیه نزدیک است