نبرد بی‌امان کانون های شورشی برای شکستن جو سرکوب و اختناق

اندازه متن
Aa Aa

نبرد بی‌امان کانون های شورشی برای شکستن جو سرکوب و اختناق

تهران– کانون شورشی ۱۶۰

آتش زدن عکسهای منحوس خامنه‌ای و خمینی

بابلسر–کانون شورشی ۲۵۰

آتش زدن بنر بسیج ضدمردمی

تهران-کانون شورشی۶۹۰

مریم رجوی: برابری عدالت و حاکمیت مردمی با مریم رجوی

تهران-کانون شورشی۱۸۰

مریم رجوی: می‌توان و باید دیکتاتور را سرنگون کرد

مطالب مرتبط

فعالیت‌های کانون‌های شورشی – ما رژیم بی‌کفایت نمی‌خواهیم و باید برود

به‌آتش کشیدن تصاویر منحوس خامنه‌ای و خمینی در تهران و شعارنویسی در نقاط مختلف