وحشت رژیم از شورش های شهری نسبت به فقر گسترده مردم سایت مجاهد – روی خط

اندازه متن
Aa Aa

روی خط – شورشهای شهر وحشت رژیم نسبت به فقر گسترده مردم سایت مجاهد -۱۷تیر۹۹

سلام ووقت همگی بخیر درخدمت شما هستیم بانگاهی به آخرین تحلیها مقالات وگفتگوها ،

دررابطه با تحولات اخیر درایران آخوند زده شرایط انفجاری واقتصادی واجتماعی ایران ،

هر روز به شکلی خودش رانشان میدهد ویکی ازنمونه های بارزآن،

درجلسه اخیر مجلس بود که درآن ظریف سکه یک پول شد .

سخن روز سایت مجاهد بعنوان گردوخاکهای آخر خط نگاهی دارد به این جلسه مجلس آخوندها،

 

 

که درآن اعضای مجلس درصحن علنی ظریف را دروغگو دروغگو خطاب قرار دادند.

وحرفهای ان را قطع میکردند .

دراین جلسه ابتدا به این پرداخته که ظریف ماهیت خودش را نشان داد .

هم دررابطه با فعالیتهای تروریستی رژیم وهمسوییش با قاسم سلیمانی ،

وهم دررابطه با اینکه همه چیز را شخص ولی فقیه تایید میکند.

درادامه به این پرداخته که موضوع سئوال استیضاح آیا محاکمه ای که درآینده ممکن است ،

برای روحانی پیش بیاید وازالان دارند اعضای مجلس آن را زمینه چینی میکنند.

چه چیزهایی خواهد بود که در۵ محور آن را توضیح داده ،

یکی راجع به قیمت های ارز خارجی وافزیش آن بود علت تورم موضوع برجام واشتباه استراتژیک رژیم دراین زمینه ،

ومشکلات کرونا وعدم کمک رسانی دولت به مردم وموضوع قیمت دلار دولتی که قراربود. ثابت بماند .

اما الان می بینیم که بیشتر شده وتورم هم افزایش داشته ،

از طرف دیگر نگاهی دارد به اینکه سرنوشت رژیم دراین شرایط چه خواهد بود.

درشرایطی که از یک طرف رژیم با بحرانهای بین المللی روبروهست .

از طرف دیگر بحران کرونا وهمین طور بحرانهای اقتصادی وجنگ ودعواهای درونی هم روزبروز اوج تازه ای میگیرد.

دراین مقاله بانگاهی به نقل قولی از روزنامه حکومتی مستقل نوشته ،

که آن چه که درایران درتابستان درسال ۲۰۲۰ نگران است .

شورشهای شهری است باتوجه به فقرگسترده شروع کرونا وجمعیت فقیر مستاصل ،

که هیج راه حلی برای آن یافت نشده،

باید نگران بود که البته این اصلی ترین نگرانی رژیم هست.

که دریک مقاله دیگر ی از سایت مجاهد.

بعنوان اوج گیری بحران درونی دروحشت ازشورشهای شهری به آن پرداخته

مطالب مرتبط

قلبها، واژه‌ها و پیوندها – کانونهای شورشی سرنوشت را در میدان عمل رقم می‌زنند

معنای عبور دلار از مرز ۲۲هزار تومان