تهاجم به حوزه جهل و جنایت در قم توسط کانون های شورشی

اندازه متن
Aa Aa

تهاجم به حوزه جهل و جنایت در قم توسط  کانون های  شورشی

تهاجم به حوزه جهل و جنایت در قم توسط   کانون  های   شورشی

قم-    

تهاجم و آتش زدن حوزه جهل و جنایت ضدقرآن و ائمه اطهار

شهر ری 

آتش زدن بنر رژیم با عکس منحوس خامنه‌ای

تهران –

مریم رجوی پژواک صدای دادخواهی و آزادی مردم ایران / دمکراسی آزادی با مریم رجوی

کرونای ولایت عامل قتل ملت

رشت

مسعود رجوی: شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده

کرج

مرگ بر دیکتاتور زنده باد آزادی

آبادان –  کانون  شورشی 

مرگ بر خامنه‌ای مرگ بر اصل ولایت فقیه مرگ بر روحانی / مریم رجوی حمایتت می‌کنیم برای آزادی ایران برای آبادی ایران

تهاجم به حوزه جهل و جنایت در قم توسط   کانون  های   شورشی

قم-    

تهاجم و آتش زدن حوزه جهل و جنایت ضدقرآن و ائمه اطهار

شهر ری 

آتش زدن بنر رژیم با عکس منحوس خامنه‌ای

تهران – 

مریم رجوی پژواک صدای دادخواهی و آزادی مردم ایران / دمکراسی آزادی با مریم رجوی

کرونای ولایت عامل قتل ملت

رشت

مسعود رجوی: شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده

کرج

مرگ بر دیکتاتور زنده باد آزادی

آبادان –  کانون  شورشی 

مرگ بر خامنه‌ای مرگ بر اصل ولایت فقیه مرگ بر روحانی / مریم رجوی حمایتت می‌کنیم برای آزادی ایران برای آبادی ایران

کرج

مرگ بر دیکتاتور زنده باد آزادی

آبادان –  کانون  شورشی 

مرگ بر خامنه‌ای مرگ بر اصل ولایت فقیه مرگ بر روحانی / مریم رجوی حمایتت می‌کنیم برای آزادی ایران برای آبادی ایران

تهاجم به حوزه جهل و جنایت در قم توسط   کانون  های   شورشی

قم-    

تهاجم و آتش زدن حوزه جهل و جنایت ضدقرآن و ائمه اطهار

شهر ری 

آتش زدن بنر رژیم با عکس منحوس خامنه‌ای

تهران – 

مریم رجوی پژواک صدای دادخواهی و آزادی مردم ایران / دمکراسی آزادی با مریم رجوی

کرونای ولایت عامل قتل ملت

مطالب مرتبط

تهاجم به حوزه جهل و جنایت در قم توسط کانونهای شورشی – مشروح اخبار ۱۹ تیر

به آتش کشیدن حوزه جهل‌و‌جنایت در قم و آتش‌زدن تصویر منحوس خامنه‌ای در شهر ری