مسعود رجوی : کشتن به خاطر مشروب فقط برای ارعاب اجتماعی و جلوگیری از قیام در مشهد است که در دیماه ۹۶ آغازگر بود

اندازه متن
Aa Aa

مسعود رجوی: کشتن به خاطر مشروب فقط برای ارعاب اجتماعی و جلوگیری از قیام در مشهد است که در دیماه ۹۶ آغازگر بود

مسعود رجوی: کشتن به خاطر مشروب فقط برای ارعاب اجتماعی و جلوگیری از قیام در مشهد است که در دیماه ۹۶ آغازگر بود

مسعود رجوی:

کشتن به‌خاطر مشروب در رژیم ولایت

فقط برای ارعاب اجتماعی و جلوگیری از قیام در مشهد است

که در دیماه ۹۶ آغازگر بود

کشتن به‌خاطر مشروب خوردن بر ضداسلام و قرآن و انسانیت است

این توحش داعشی خاص ولایت فقیه است

هیچیک از انبیاء و ائمه و پیشوایان اسلام انقلابی و تشیع مردم‌گرا

هرگز، هیچگاه و در هیچ زمان و مکانی چنین حکمی نداده‌اند

این حکم برخلاف نص صریح فرمان حضرت علی به مالک اشتر

درباره ملاطفت و مدارا و مهر و محبت با توده مردم است

قضاییه جلادان سزاوار آتش است

مطالب مرتبط

اعدام وحشیانه در مشهد به اتهام نوشیدن مشروبات الکلی موجی از نفرت و انزجار را علیه قضاییه جلادان برانگیخته است – مسعود رجوی

سخنرانی مسعودرجوی -پرتوی از سوره صافات -اردیبهشت۹۱-۹۹۰۳۰۲