سالگرد قتل عام سربرنیتسا قتل عامی که پنهان نماند

اندازه متن
Aa Aa

برنامه جهان درهفته ای که گذشت-سالگرد قتل عام سربرنیتسا،قتل عامی که پنهان نماند-۳۰تیر۹۹

سالگرد قتل عام سربرنیتسا،قتل عامی که پنهان نماند
طرح مخفی ۲۵ساله رژیم ایران با چین
آثار تمدنی ۷۰۰۰ساله دراسترالیا
فرانسه،کاهش کرونا وپایان دوران شرایط فوق العاده
دمای زمین همچنان در حال افزایش است
گزارش آلمان ازتروریسم رژیم آخوندها
کرونا فعلا ماندنی است
کمک رسانی های سازمان ملل به آوارگان سوری
پنل اینترنتی برای اتحاد عمل جهانی درجنگ با کرونا
سرقت سایبری کره شمالی دو میلیارد دلار از دارندگان حساب لینکدین

سالگرد قتل عام سربرنیتسا قتل عامی که پنهان نماند.

۲۵سال پس از وقوع بزرگترین نسل کشی اروپا از جنگ جهانی دوم ،

بقایای ۸ مرد وپسر نوجوان که درجریان قتل عام سربرنیتسا درسال ۱۹۹۵ جان خودرا ازدست دادند.

درآرمستان تاریخی این شهر بخاک سپرده شد.

بسیاری ازبرجسته ترین سران دولتهای جهان با پیامهای ویدوئویی ،

به قربانیان این کشتار ادای احترام کردند .

اورسلاپوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا به مناسبت سالگرد قتل عام سربرنیتسا به تجمع گنندگان گفت .

پس از۲۵ سال از این کشتار قتل عام سربرنیتسا هنوز زخمی بر وجدان اروپاست .

سال میشل رئیس شورای اروپا خطاب بازماندگان این قتل عام گفت .

اروپا تا زماینکه عدالت اجرا شود درکنار شما خواهد بود.

دریازدهم ژوئیه سال ۱۹۹۵ودراوج جنگ بوسنی ارتش جمهوری سرو بوسنی ،

به فرماندهی راسکوملادیک پس از هفته ها محاصره سربرنیتسا وارد منطقه امن سازمان ملل متحد شد.

نیروهای این ارتش دربرابر چشمان نیروهای حافظ صلح بین المللی که اکثر آنها هلندی بودند .

بیش ۸۰۰۰ مرد وپسر نوجوان مسلمان را با اتوبوس ازمحدوده تحت حفاظت سازمان ملل متحد خارج کرده ،

وطی ۱۰ روز همگی آنها را دراطراف شهر به قتل رساندند .

سربازان سرو بوسنی پس از قتل عام اجساد را درگورهای دسته جمعی درچندین منطقه ریختند.

ومحل ها را با بولدزر صاف کردند تا رد جنایت را ازمیان ببرند .

با این حال دانشمندان بین المللی وبوسنیایی درعملیاتیکه ابتدا غیرممکن فرض می شد .

استخوانهای قربانیان را پیدا کردند وتوانستند با آزمایش دی انی ای آنها را با اسامی مفقودان متابقت دهند.

پس از مداخله ناتو وپایان جنگ بوسنی دیوان بین المللی ویژه رسیدگی به جرایم ارتکابی ،

دریوگوسلاوی سابق شماری ازرهبران سرو از جمله اسلوبودان میلوسویچ رادوان کاراکیج ورادکوملاکیچ را ،

به علت مشارکت درنسل کشی مسلمانان به حبس ابد محکوم کرد.

دادگاه عالی هلند نیز که نیروهای حافظ صلح آن کشور به آن قتل عام چشم بسته بودند .

با تایید رای دادگاه بدوی وتجدید نظر تنها مسئولیت جان باختن ۳۶۰ مردوپسر بوسنیایی ،

درجریان کشتار سربرنیتسا را برعهده کشورش دانست .

اما مسئولیت همین مورد را هم به ۱۰ درصد کاهش داد.

درمراسم بزرگداشت قربانیان قتل عام سربرنیتسا ،

هر ساله هزاران نفر گردهم می آمدند اما امسال بدلیل بیمار ی همه گیر کرونا،

تنها به تعداد کمی از گروه بازماندگان اجازه داده شده است تا برسر بستگانشان حاضر شوند.

قتل عام سربرنیتسا بزرگتری وفجیعترین کشتار دراروپا است .

پس از واقعه ی هلوکاست وجنگ جهانی دوم به حساب می آید .

مراجع قضایی بین المللی این کشتار را نسل کشی خواندند جنایتی که پرونده اش هم چنان درجریان هست

مطالب مرتبط

مراسم سالگرد قتل عام سربرنیتسا در بوسنی هرزه گوین در نزدیکی محل وقوع این قتل عام

سی ‌و‌ دومین سالگرد قتل‌عام ۶۷، جنایت مجازات ناشده علیه بشریت، دادخواهی در گردهمایی جهانی ایران آزاد