هشدار رئیس اتاق بازرگانی تهران نسبت به «ابر تورم» و پیامدهای آن بر اقتصاد ورشکسته حکومت آخوندی

اندازه متن
Aa Aa

هشدار رئیس اتاق بازرگانی تهران  نسبت به «ابر تورم» و پیامدهای آن بر اقتصاد ورشکسته حکومت آخوندی

هشدار رئیس اتاق بازرگانی تهران  نسبت به «ابر تورم» و پیامدهای آن بر اقتصاد ورشکسته حکومت آخوندی

رئیس اتاق بازرگانی تهران در مورد «ابر تورم» و پیامدهای آن بر اقتصاد ورشکسته حکومت آخوندی هشدار داد.

مسعود خوانساری   گفت: با فقری که هر روز بیشتر می‌شود

اکنون ۶دهک جامعه زیر خط فقر قرار گرفته‌اند.

اکنون شاخص بورس ۳۶۹، سکه ۷ برابر، دلار ۵ و ۲ دهم برابر، مسکن ۳ و ۳ دهم برابر افزایش قیمت داشته‌اند. .

. ضرورت دارد به حجم نقدینگی و کسری بودجه توجه شود،

در غیراین صورت، با ابر تورم مواجه می‌شویم.

وی افزود: طبق اعلام بانک جهانی رشد اقتصادی در سال جاری منفی ۵ و ۳ دهم و

در پایان سال ۹۹ به منفی ۱۷ درصد می‌رسد بنابراین اقتصاد کشور کوچکتر می‌شود.

رئیس  بازرگانی  تهران اعتراف کرد: «با فقری که هر روز بیشتر می‌شود و

اکنون ۶دهک جامعه زیر خط فقر قرار گرفته‌اند، نیاز به سرمایه گذاری خارجی داریم».

مسعود خوانساری افزود: «طبق اعلام بانک جهانی رشد اقتصادی در سال جاری

منفی پنج و سه دهم و در پایان سال ۹۹ به منفی ۱۷ درصد می‌رسد بنابراین اقتصاد کشور کوچکتر می‌شود».

وی در ادامه گفت: «اکنون شاخص بورس ۳۶۹، سکه ۷برابر، دلارپنج و دو دهم برابر،

مسکن سه و سه دهم برابر افزایش قیمت داشته‌اند…

ضرورت دارد که به حجم نقدینگی و کسری بودجه توجه شود

در غیر این صورت با ابر‌تورم مواجه می‌شویم». (روزنامه حکومتی همشهری ۳۱تیر)

مطالب مرتبط

 

هشدار اتاق بازرگانی: به زودی با سونامی ورشکستگی روبرو می‌شویم

هشدار رئیس اتاق بازرگانی رژیم در تهران نسبت به ابر تورم