ترانه یاد ایام – اثری از زنده یاد عمادرام

اندازه متن
Aa Aa

ترانه یاد ایام برای دکتر محمد مصدق

اثری از زنده یاد عمادرام

بهترین بابای دنیا بود

او تمام عمر با ما بودترانه یاد ایام - اثری از زنده یاد عمادرام

بهترین بهترینها    نازنین نازنینها

یک وجب از خاک ایران را

به صد عالم نمی بخشید

بهترین بابای دنیا بود   او تمام عمر با ما بود

بهترین بهترینها     نازنین نازنینها

یک وجب از خاک ایران را

به صد عالم نمی بخشید

عاشق و شیدای ایران بود نه

سرور و مولای ایران بود

عاشق و شیدای ایران بود نه

سرور و مولای ایران بود

چون پرنده روحش آزاد است وای

قبله مردان عالم احمدآباد است

بهترین بابای دنیا بود   او تمام عمر با ما بود

بهترین بهترینها       نازنین نازنینها

یک وجب از خاک ایران را

به صد عالم نمی بخشید

عاقبت دق کرد

اما جاودان نام مصدق کرد

عاقبت دق کرد

اما جاودان نام مصدق کرد

ترانه یاد ایام

سالروز ملی شدن صنعت نفت، بار دیگر نام و یاد مصدق بزرگ پیشوای نهضت ملی ایران را زنده می‌کند. هم دیکتاتوری شاه هم دیکتاتوری شیخ تا توانستند برای به محاق بردن مصدق تلاش کردند.

دکتر مصدق: ملت ایران، فرزندان عزیز من امروز یکبار دیگر دنیا چشم به درایت و کاردانی و موقع شناسی و انضباط شما دوخته است فرد فرد شما نباید مسئولیتی را که در پیشگاه خدای بزرگ و وجدان پاک خود و دینی را که به پرچم و تاریخ پر افتخار خویش دارید لحظه یی از یاد ببرید، حساسیت زمان و عظمت مبارزه و آشفتگی جهان و خرابی اوضاع هشیاری شما را در همه حال ایجاب میکند.
فرزندان عزیز وطن با چشمان باز و بیدار مراقب سرنوشت خانه کهنسال خود باشید تا مبادا تاریخ فردا از نسل امروز به زشتی یاد کند و ما را مستحق نفرین و لعنت بشناسد.

مطالب مرتبط

گرامی باد خاطره زنده یاد استادعمادرام

۲۹ اسفند سالگرد ملی شدن صنعت نفت، یاد دکتر محمد مصدق گرامی باد