به یاد حامی بزرگ مقاومت ایران لرد راسل جانسون عضو برجسته مجلس اعیان انگلستان

اندازه متن
Aa Aa

به یاد حامی بزرگ مقاومت ایران لرد راسل جانسون عضو برجسته مجلس اعیان انگلستان- ۵ مرداد ۹۹

لرد راسل جانسون عضو برجسته مجلس اعیان انگلستان و رئیس سابق مجمع پارلمانی شورای اروپا ،

طی مصاحبه‌یی با روزنامه پولیتیکن دانمارک تأکید کرد: اصرار بر حفظ نام سازمان مجاهدین ،

در لیست تروریستی مردود است و نام این سازمان براساس رأی دادگاه عدالت اروپا باید از این لیست خارج شود.

سازمان مجاهدین خلق که برای اولین بار برنامه غنی سازی اورانیوم رژیم ایران را افشا کرد,

برای جلب رضایت این رژیم در لیست تروریستی قرار داده شده است.

لرد راسل جانستون سیاستمدار برجسته انگلیسی و رئیس افتخاری گروه لیبرالها در شورای اروپا،

ضمن اعلام این اظهارات افزود: گنجاندن نام مجاهدین در لیست تروریستی اتحادیه اروپا،

به درخواست دولت انگلیس صورت گرفت و حاصل یک قرار داد بین رژیم ایران و انگلیس بود.

اتحادیه اروپا بدون ارائه هیچ دلیلی با گنجاندن نام مجاهدین در این لیست موافقت کرد.

لرد جانستون گفت: جک استراو در یک مصاحبه با بی بی سی اقرار کرد که رژیم ایران از او خواسته نام مجاهدین را در لیست تروریستی انگلیس قرار دهد و او هم این کار را کرده است. حکومت های دیکتاتور به چنین روش هایی دست میزنند اما این هشدار دهنده است که دمکراسی اروپا به چنین خواسته‌یی تمکین می‌کند. عضو برجسته مجلس اعیان انگلستان با تاکید بر این که رژیم ایران غیر قابل مذاکره و مصالحه‌است گفت: برخیها معتقدند قرار دادن نام سازمان مجاهدین در لیست تروریستی میتواند باعث شود رژیم ایران پروژه غنی سازی اورانیومش را متوقف کند. باید گفت ممکن است با یک رژیم دیکتاتوری به توافق دست یافت اما با رژیم حاکم بر ایران هیچگاه نمیتوان به توافقی رسید.

مطالب مرتبط

حمایت های بین المللی از قیام مردم ایران – از مجموعه خبری

اصرار بر حفظ نام سازمان مجاهدین در لیست تروریستی مردود است