تجمع اعتراضی بستگان زندانیان محکوم به اعدام دستگیر شده در جریان قیام سال ۹۶

اندازه متن
Aa Aa

تجمع اعتراضی بستگان زندانیان محکوم به اعدام دستگیر شده در جریان قیام سال ۹۶

تجمع اعتراضی بستگان زندانیان محکوم به اعدام دستگیر شده در جریان قیام سال ۹۶

بستگان زندانیان محکوم به اعدام که در جریان قیام سال۹۶ دستگیر شده‌اند،

روز چهارشنبه در مقابل دادگستری رژیم در اصفهان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

کارگزاران جنایتکار رژیم دردادگستری جلادان در اصفهان، خانواده‌های معترضان را تهدید کرده و گفتند «تجمع نکنید، برایتان بد می‌شود!».

سپس مأموران سرکوبگر در وحشت از گسترش این حرکت اعتراضی به تجمع‌کنندگان حمله و رشدند و آنها را وحشیانه مورد ضرب‌وشتم قرار دادند.

مطالب مرتبط

ری‌توئیت – یک قدم تا آزادی – لغو فوری اعدام رو در روی جلادان قضائیه خامنه‌ای

نگرانی بستگان زندانیان محکوم به اعدام قیام سال ۹۶ در اصفهان