مجله اجتماعی اقتصادی – نابودی سیستم تغذیه در حکومت آخوندی

اندازه متن
Aa Aa

نابودی سیستم تغذیه در حکومت آخوندی – مجله اجتماعی اقتصادی

نگاهی به موضوعات اجتماعی و اقتصادی میهن

تغذیه یکی از اصلی‌ترین شاخصهای وضعیت اقتصادی و معیشتی در جوامع مختلف است. مجله اجتماعی اقتصادی – نابودی سیستم تغذیه در حکومت آخوندی

چگونگی تغذیه در رشد و سلامت کودکان، بهبود حال بیماران، سلامت عمومی بدن و بسیاری عوامل دیگر تأثیر

دارد و پایه دستیابی به یک تغذیهٔ مناسب برای خانوار، توان تأمین مالی اقلام مورد نیاز سبد معیشت است.

این‌که در حاکمیت آخوندی مردم هر روز فقیرتر و گرفتار سوء‌تغذیه می‌شوند واقعیتی است که رسانه‌ها و مهره‌های حکومتی هم به آن اذعان می‌کنند. سوء‌تغذیه در ایران و به‌ویژه در میان کودکان، آینده دردناکی را برای ۹۰درصد مردم محروم ایران که درگیر معیشت زندگی هستند رقم می‌زند. در این میان کودکان سهم ویژه‌یی از آثار سوء‌تغذیه دارند.

خبرگزاری مهر در مطلبی با عنوان «امنیت غذایی در خوزستان شاخص خوبی ندارد»، به بخشی از وضعیت سوء‌تغذیه در میان مردم اعتراف کرده و نوشته است: «تنها ۳۰درصد از درآمد خانوار خوزستانی صرف تهیه مواد غذایی می‌شود که این بیانگر این است که امنیت غذایی شاخص خوبی ندارد» (خبر گزاری مهر ۳۱تیر ۹۹).

یک قلم آمار خانوارهای کارگری در ایران حدود ۱۴میلیون است که در معرض ابتلا به سوء‌تغذیه هستند.

در حالی که رسانه‌های حکومتی خط فقر را تا ۹میلیون تومان در شهرهای بزرگ ارزیابی کرده و کمتر از ۶میلیون تومان را خط فلاکت می‌دانند، یک کارگر حقوقی برابر با یک میلیون و ۹۰۰هزار تومان دریافت می‌کند و در بهترین حالت با مزایا و دیگر افزوده‌ها ۲میلیون و ۵۰۰هزار تومان می‌شود و ۳۰درصد آن برابر است با ۷۵۰هزار تومان. در زمینه تاثیرات سوء‌تغذیه در زندگی مردم سخنگوی اداره بهداشت رژیم در خوزستان می‌گوید: «وقتی که امنیت غذایی پایین باشد سوء‌تغذیه ایجاد می‌شود و در سوء‌تغذیه سیستم ایمنی ضعیف می‌شود .

مطالب مرتبط

مجله اجتماعی اقتصادی – پر کشیدن مرغ و تخم مرغ از سفره‌ی کوچک مردم

نابودی سیستم تغذیه در حکومت آخوندی