تیک تاک – دومین جلسه دادگاه دیپلمات تروریست رژیم در بلژیک – قسمت اول تا سوم

اندازه متن
Aa Aa

تیک تاک – دومین جلسه دادگاه دیپلمات تروریست رژیم در بلژیک – ۱۰ مرداد ۹۹ – قسمت اول

گفتگو با فرزین هاشمی

بعدازظهر پنجشنبه ۹مردادماه، دومین جلسه دادگاه مقدماتی اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم آخوندی کهتیک تاک – دومین جلسه دادگاه دیپلمات تروریست رژیم در بلژیک – قسمت اول تا سوم

بمب‌گذاری تروریستی در گردهمایی بزرگ ایرانیان در ۹تیر۱۳۹۷ در ویلپنت پاریس را تحت هدایت بالاترین

سرکردگان رژیم آخوندی اداره و اجرا می‌کرد، با سه قاضی در شهر آنتورپ بلژیک برگزار شد.

این نخستین بار در اروپاست که یک دیپلمات شاغل به‌خاطر مشارکت مستقیم در تروریسم محاکمه می‌شود.

همراه با اسدی ۳همدست او مأمور نفوذی امیر سعدونی و زنش نسیمه نعامی و مهرداد عارفانی که در

شناسایی اشرف۳ هم شرکت داشت، محاکمه می‌شوند.

دادگاه آنتورپ پرونده دیپلمات‌تروریست بمب‌گذار و همدستانش را به شعبه ویژه ضدتروریسم ارجاع داد. جلسات اصلی محاکمه از ۲۷نوامبر۲۰۲۰برابر با ۷آذر۹۹ شروع می‌شود.

دیپلمات تروریست بمب‌گذار امروز عمداً طبق توجیهات وزارت اطلاعات و وزارت‌خارجه رژیم در جلسه حاضر نشد و فقط سعدونی و نعامی و عارفانی در دادگاه ظاهر شدند. بعد از این‌که تلاشها و زد و بندهای دو ساله رژیم برای آزاد کردن اسدی به جایی نرسید، رژیم تلاش می‌کند تا آنجا که امکانپذیر باشد از بار سیاسی و خبری این محاکمه و این دادگاه بگریزد.

دادگاه در ۲۵تیر با کیفرخواست دادستان فدرال برای محاکمه اسدی و همدستانش به دو اتهام ”اقدام به‌عمل تروریستی با قصد قتل“ و ”شرکت در یک گروه تروریستی“ اعلام موافقت کرده بود.

تیک تاک – محاکمه یکی از نگهبانان اردوگاهی متعلق به نازی ها در جنگ دوم جهانی – قسمت دوم

نگاهی به رسانه‌های خارجی

تیک تاک – خامنه‌ای و ترسیم مختصات سیاسی اجتماعی اقتصادی نظام – قسمت سوم

گفتگو با رضا هفت برادران

مطالب مرتبط

تیک تاک – گردهمایی جهانی ایران آزاد، نقشه مسیر مقاومت بسوی آزادی – قسمت اول تا سوم

دومین جلسه دادگاه مقدماتی در آنتورپ بلژیک، ارجاع پرونده اسدالله اسدی دیپلمات تروریست آخوندها و سه همدست او به دادگاه ضدتروریسم