قلبها، واژه‌ها و پیوندها – گردهمایی جهانی ایران آزاد دیکتاتور را به لرزه درآورده است

اندازه متن
Aa Aa

گردهمایی جهانی ایران آزاد دیکتاتور را به لرزه درآورده است – قلبها، واژه‌ها و پیوندها

نگاهی به نامه‌های دریافتی از کانون‌های شورشی

گردهمایی جهانی ایران آزاد در همبستگی با قیام مردم ایران و حمایت از کانون‌های شورشی و ارتش آزادی لحظاتی پیش آغاز شد.قلبها واژه‌ها و پیوندها – گردهمایی جهانی ایران آزاد دیکتاتور را به لرزه درآورده است

در این گردهمایی ۳۰هزار نقطه در ایران و ۱۰۰کشور جهان با مجاهدین در اشرف ۳ در ارتباط زنده هستند و

۱۰۰۰شخصیت سیاسی از کشورهای مختلف جهان در این گردهمایی اینترنتی شرکت دارند.

سناتورها، اعضای مجلس نمایندگان و شخصیتهای سیاسی آمریکا از واشنگتن و نیویورک به گردهمایی جهانی ایران آزاد وصل شده و در آن سخنرانی خواهند کرد. هم‌چنین از انگلستان شماری از اعضای مجلس اعیان و عوام انگلستان و شخصیتهای سیاسی این کشور در گردهمایی جهانی ایران آزاد شرکت کرده‌اند. هموطنانمان در برلین به همراه جمعی از شخصیتهای سیاسی آلمان از محل تجمع و تظاهرات خود در مقابل بنای براندنبورگ با گردهمایی ایران آزاد و مجاهدین اشرف۳ در ارتباط زنده قرار دارند. هم‌چنین هیأتهای مختلف پارلمانترها، شهرداران و شخصیتهای سیاسی از نقاط مختلف اروپا از طریق ارتباط زنده اینترنتی در گردهمایی ایران آزاد شرکت کرده‌اند و شماری از آنها در این گردهمایی سخنرانی خواهند کرد. ارتباط زنده بیش از ۱۰۰شخصیت عرب با گردهمایی ایران آزاد برقرار است و بیش از ۳۰۰جامعه و انجمن ایرانیان در سراسر اروپا و آمریکا با گردهمایی ایران آزاد و مجاهدین در اشرف۳ در ارتباط زنده قرار دارند.

مطالب مرتبط

قلبها، واژه‌ها و پیوندها – فعالیت کانون‌های شورشی هیبت دیکتاتور را به لرزه درآورده است

به لرزه درآوردن دیکتاتور توسط مقاومت ایران