تشکیل دادگاه دیپلومات تروریستی رژیم نشانه ضعف او سایت مجاهد

اندازه متن
Aa Aa

روی خط -پیام تشکیل جلسه دادگاه دیپلومات تروریستی رژیم نشان ازضعف او-۱۰مرداد۹۹

سلام ووقت همگی بخیر خوشحالم که بازهم این فرصت را دارم که درخدمت شما عزیزان باشم  ،

وباهم نگاهی داشته باشیم به رسانه های مقاومت  ،

پنجشنبه ۹ مرداد دومین جلسه دادگاه دیپلومات تروریستی رژیم برگزار شد .

اما اهمیت این دادگاه درچیست سخن روز سایت مجاهد با عنوان معنی وپیام محاکمه دیپلومات تروریست رژیم ،

به این موضوع واهمیت این دادگاه پرداخته  ،

ابتدا نگاهی دارد به این موضوع که این عمل تروریستی تا چه حد برای رژیم آخوندی مهم بود .

که حاضر شده که یکی ازمهره های اصلی خودش دراروپا را وارد این ماجرابکند .

وعملا دراین عمل تروریستی نقش داشته باشد  .

که بعد هم منجر به دستگیر ی آن شد .

ودوسال تلاش رژیم برای آزادی آن نتیجه ای نداشت  .

وبه دلیل انزوای سیاسی پیش ازپیش رژیم ولو رفتن عمل تروریسیش  این دادگاه برگزارش  ،

بعد چیزی که اهمیت دارد این هست درجامعه جهانی درسیاستهای بین المللی چیز ی درحال ورق خوردن هست  .

وآن اینکه تروریسم آخونده ها که بابحال بارها بارها اهرم بعنوان یک اهرم جدی از آن استفاده کرده وتوانسته قصر دربرود  .

دیگر کارایی خودش را ندارد ورژیم نمی تواند آن سیاست های قبلی را ادامه بدهد  .

یکی دیگر از موضوعات توجه بحث احکام اعدام برای بازداشتیهای قیام دیماه وآبان ۹۸ بود .

که بازتابهای خیلی گسترده ای داشت  .

وسایت مجاهد درمقاله خامنه ای دردوراهی اعدام وقیام به این موضوع پرداخته  ،

که بخصوص بعد از تظاهرات خانواه های قیام کنند گان دی ۹۶ دراصفهان  ،

که توجه گسترده ای را دراین شهر بخودش جلب کرده بود .

رژیم درواقع دریک دوراهی قرار گرفت که چه برخوردی با این موضوع بکند .

وحتی مزدوران سرکوبگر خانواده ها را تهدید کردند که تجمع نکنید .

برایتان بد میشود اما نشان میدهد که خود رژیم تا چه حد ازگسترش این اعتراضات علیه احکام اعدام درهراس هست ،

وتا چقدر ضعیف شده در واقع طی ۴ دهه ی اخیر رژیم آخوندی با اعدام وکشتار بی وقفه تلاش کرده  ،

که خودش را درقدرت حفظ بکند  ،

اما درشرایط فعلی بخصوص بعد از دوران کرونا  ،

که قصد داشت ازآن بعنوان اهرم برای خاموش کردن جامعه استفاده بکند

مطالب مرتبط

تیک تاک – دومین جلسه دادگاه دیپلمات تروریست رژیم در بلژیک – قسمت اول تا سوم

خامنه‌ای در دوراهی اعدام و قیام