قضائیه جلادان و تکذیب دوباره احکام اعدام برای شورشگران ۹۶ و ۹۸

اندازه متن
Aa Aa

قضائیه جلادان و تکذیب دوباره احکام اعدام برای شورشگران ۹۶ و ۹۸

قضاییه جلادان و تکذیب دوباره احکام اعدامبرای شورشگران ۹۶و۹۸

وحشت رژیم از امواج انزجار و اعتراضات داخلی و بین‌المللی

به‌دنبال موج اعتراضات داخلی علیه احکام اعدام و گسترش هشتگ «لغو – فوری –اعدام»،

خبرگزاری قضاییه جلادان ۹مرداد۹۹ با عنوان «رئیس کل دادگستری استان اصفهان اجرای حکم پنج نفر در اصفهان را تکذیب کرد» نوشت:

محمدرضا حبیبی در گفتگو با میزان، با تکذیب اجرای حکم پنج نفر در اصفهان اظهار کرد: در این زمینه اصلاً رأی قطعی آماده اجرا وجود ندارد.

مطالب مرتبط

تجمع اعتراضی بستگان زندانیان محکوم به اعدام دستگیر شده در جریان قیام سال ۹۶

قضاییه جلادان و تکذیب سراسیمه ۸حکم اعدام برای ۸تن از شورشگران ۹۶و ۹۸