اهالی روستای آق مشهد در مازندران علیه غصب اراضی روستا تحت عنوان وقف اعتراض کردند

اندازه متن
Aa Aa

اهالی روستای آق مشهد در مازندران علیه غصب اراضی روستا تحت عنوان وقف اعتراض کردند

اهالی یک روستا در مازندران که از انواع چپالگری آخوندی و

غصب اراضی  روستا تحت عنوان وقف، به ستوه آمده اند دست به اعتراض زدند.

مردم روستای آق مشهد در ساری دحالیکه پلاکاردهایی با عنوان روستای آق مشهد و ۵۶۰۰ هکتار از آن را نمی توان وقف کرد،

و آق مشهد وقفی نیست، به  چپاول ‌آخوندی تحت عنوان وقف اعتراض کردند.

رسانه های حکومتی با اعتراف به این  غارتگری نوشتند :

خبر وقف روستا و جنگل های آق مشهد ساری باعث تجمع و اعتراض مردم این روستا شد.

مطالب مرتبط

اهالی روستای آق مشهد در مازندران علیه غصب اراضی روستا تحت عنوان وقف اعتراض کردند

«بیت»خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی اقتصادی(۴)