۱۸ ذیحجه عید سعید غدیر

اندازه متن
Aa Aa

۱۸ ذیحجه عید سعید غدیر

عید سعید غدیر

قال رسول‌الله من کنت مولاه فهذا علی مولاه

عید سعید غدیر با مجاهدین

۲۷ فروردین ۱۳۷۷

 عید غدیر شایان تبریک مضاعف به نسلی است

که فراتر از آزادی خلق و میهن

فضیلت آزاد‌سازی یک ایدئولوژی

از لوث وجود ارتجاع خمینی نصیبش شد

آینده نشان خواهد داد که کدام یکی از این طرفین متخاصم

خمینی یا مجاهدین، پا بر جا خواهند ماند و کدام آینده‌دار خواهد بود

قال رسول‌الله من کنت مولاه فهذا علی مولاه

عید سعید غدیر با مجاهدین

۲۷ فروردین ۱۳۷۷

   عید غدیر  شایان تبریک مضاعف به نسلی است

که فراتر از آزادی خلق و میهن

فضیلت آزاد‌سازی یک ایدئولوژی

از لوث وجود ارتجاع خمینی نصیبش شد

آینده نشان خواهد داد که کدام یکی از این طرفین متخاصم

خمینی یا مجاهدین، پا بر جا خواهند ماند و کدام آینده‌دار خواهد بود

قال رسول‌الله من کنت مولاه فهذا علی مولاه

عید سعید غدیربا مجاهدین

۲۷ فروردین ۱۳۷۷

   عید غدیر  شایان تبریک مضاعف به نسلی است

که فراتر از آزادی خلق و میهن

فضیلت آزاد‌سازی یک ایدئولوژی

از لوث وجود ارتجاع خمینی نصیبش شد

آینده نشان خواهد داد که کدام یکی از این طرفین متخاصم

خمینی یا مجاهدین، پا بر جا خواهند ماند و کدام آینده‌دار خواهد بود

قال رسول‌الله من کنت مولاه فهذا علی مولاه

 عید  غدیر با مجاهدین

۲۷ فروردین ۱۳۷۷

   عید غدیر  شایان تبریک مضاعف به نسلی است

که فراتر از آزادی خلق و میهن

فضیلت آزاد‌سازی یک ایدئولوژی

از لوث وجود ارتجاع خمینی نصیبش شد

آینده نشان خواهد داد که کدام یکی از این طرفین متخاصم

خمینی یا مجاهدین، پا بر جا خواهند ماند و کدام آینده‌دار خواهد بود

مطالب مرتبط

هجدهم ذیحجه عید سعید غدیر مبارک باد

عید غدیر روز بلوغ و کمال اسلام مردم‌گرای انقلابی