تیم بورچت نماینده کنگره آمریکا

اندازه متن
Aa Aa

تیم بورچت نماینده کنگره آمریکا

تیم بورچت – نماینده کنگره آمریکا

سلام، من نماینده کنگره، تیم بورچت هستم و می‌خواهم از همهٔ شما تشکر کنم که از من دعوت کردید در

اجلاس ایران آزاد۲۰۲۰ شرکت کنم. من از یک حکومت آزاد و دموکراتیک برای ایران حمایت می‌کنم.

به حکومت ایران نمی‌توان اعتماد کرد. آنها بیشتر روی کنتر ل شهروندان متمرکزند تا

روی ادارهٴ (کشور). رژیم حاکم از تروریسم و سرکوب علیه شهروندان حمایت می‌کند و

مردم ایران شایستهٴ بسا بهتر از این هستند (رژیم). ایران باید رفتار تجاوزکارانه‌اش را در

سراسر جهان متوقف کند. تنشهای فزاینده در خلیج‌فارس، غیرقابل قبول است و

من فقط می‌خواهم بدانید که با تمام وجودم از تلاش شما برای رسیدن به‌آزادی حمایت می‌کنم.

از همهٔ شما متشکرم که به من فرصت دادید در این اجلاس صحبت کنم.

تیم بورچت – نماینده کنگره آمریکا

سلام، من نماینده کنگره، تیم بورچت هستم و می‌خواهم از همهٔ شما تشکر کنم که از من دعوت کردید در

اجلاس ایران آزاد۲۰۲۰ شرکت کنم. من از یک حکومت آزاد و دموکراتیک برای ایران حمایت می‌کنم.

به حکومت ایران نمی‌توان اعتماد کرد. آنها بیشتر روی کنتر ل شهروندان متمرکزند تا

روی ادارهٴ (کشور). رژیم حاکم از تروریسم و سرکوب علیه شهروندان حمایت می‌کند و

مردم ایران شایستهٴ بسا بهتر از این هستند (رژیم). ایران باید رفتار تجاوزکارانه‌اش را در

سراسر جهان متوقف کند. تنشهای فزاینده در خلیج‌فارس، غیرقابل قبول است و

من فقط می‌خواهم بدانید که با تمام وجودم از تلاش شما برای رسیدن به‌آزادی حمایت می‌کنم.

از همهٔ شما متشکرم که به من فرصت دادید در این اجلاس صحبت کنم.

مطالب مرتبط

سخنان نمایندگان کنگره آمریکا در حمایت از خواست مردم ایران

سومین اجلاس جهانی ایران آزاد، همبستگی با قیام و ارتش آزادی، کنفرانس بین‌المللی درباره تروریسم رژیم آخوندی