رالف نورمن نماینده کنگره آمریکا

اندازه متن
Aa Aa

رالف نورمن نماینده کنگره آمریکا

رالف نورمن – نمایندهٔ کنگرهٴ آمریکا

سلام من نماینده کنگرهٴ آمریکا رالف نورمن هستم امروز بسیار مفتخرم که بر حمایتم از شما جامعهٔ ایرانیان

در اینجا در آمریکا و ایرانیان آزادیخواه در سراسر جهان تأکید کنم.

دموکراسی گنجینه‌یی است که باید برای آن جنگید و از آن دفاع کرد،

آن‌هم هر روز و هر سال و توسط تمامی نسل‌ها. عشق ما به‌آزادی در سرزمی‌نمان، در

خارج کشور با اعمال ما و حمایت قاطعمان از ایرانیان آزادیخواه انعکاس یافته است.

این‌را با وضوح بیشتری در سیاستمان در قبال (رژیم) ایران نسبت به‌هر جای دیگری در جهان دیده‌ایم؛

چون آن پیمان تسلیم را که به «توافق اتمی ایران» شناخته می‌شد، با تحریم‌ها علیه این رژیم ترور و مأموران آن جایگزین کردیم.

بسیار غمگین و آشفته‌ام از این‌که از سرنوشت وحشتناکی مطلع شدم که معترضان در ایران از آن رنج برده‌اند؛

آنها که شجاعت آن‌را داشتند که بجنگند و علیه فرقه‌یی بایستند که بر این کشور پرافتخار حاکم است.

به‌همین دلیل مفتخرم به‌مخالفت با این رژیم و حمایت از مردم شجاع ایران که مشتاق آزادی هستند.

اینجا در کنگره ما اقدامات مهمی را برای حمایت از جنبش مدافع دموکراسی اتخاذ کرده‌ایم.

از جمله قطعنامهٔ ۷۵۲ در حمایت از حقوق مردم ایران برای آزادی بیان و در

محکومیت رژیم ایران به‌خاطر سرکوب اعتراضات مشروع. این قطعنامه‌یی است که

من قویاً همراه با بسیاری از همکاران در کنگره از آن حمایت می‌کنم.

نباید فراموش کنیم که دشمنی حکومت ایران با آزادی، فقط به‌داخل کشور محدود نمی‌شود؛

بلکه بخشی از شبکهٴ جهانی تروریسم این رژیم است. اعمال خصومت‌آمیز و غیرانسانی آن، توهینی به‌زندگی و کرامت انسانی است و من به‌مخالفت با آن ادامه خواهم داد.

در پایان بار دیگر می‌خواهم بر حمایت قاطع خود از مردم ایران تأکید کنم. .

ایران هم به روز استقلال خود خواهد رسید و من دعا می‌کنم که

آن روز به‌زودی زود محقق شود. خدا تک‌تک شما را حفظ کند و از اشتیاقتان جهت ایستادن برای آزادی تشکر می‌کنم.

مطالب مرتبط

پیام رالف نورمن به گردهمایی ایران آزاد در اشرف۳

سومین اجلاس جهانی ایران آزاد، همبستگی با قیام و ارتش آزادی، کنفرانس بین‌المللی درباره تروریسم رژیم آخوندی