بیانیه کمیته دوستان ایران آزاد در کشورهای نوردیک- محکومیت اعدام شهید قیام آفرین مصطفی صالحی

اندازه متن
Aa Aa

بیانیه کمیته دوستان ایران آزاد در کشورهای نوردیک- محکومیت اعدام شهید قیام آفرین مصطفی صالحی

بیانیه کمیته دوستان ایران آزاد در کشورهای نوردیک

محکومیت اعدام شهید قیام‌آفرین مصطفی صالحی

حمایت از فراخوان خانم مریم رجوی برای اعزام هیأت تحقیق به ایران

 رژیم ایران روز ۱۵مرداد زندانی سياسی مصطفی صالحی را

که در تظاهرات سراسری دی ۹۶ در اصفهان دستگير شده بود، اعدام کرد.

پيشينه رژيم ايران در  زمینه حقوق بشر تيره و تار است.

در ابان۹۸ در تظاهراتی که بدنبال افزايش ۲۰۰ درصدی بهای سوخت برگزار شد،

رژيم ایران ۱۵۰۰ نفر را کشت.

رژيم ايران تاريخچه ای طولانی در از بين بردن مخالفان سياسی خود دارد.

تابستان امسال يادآور هولناک قتل ۳۰ هزار زندانی سياسی بدستور خمينی در تابستان ۱۳۶۷ است.

ما امضا کنندگان اين نامه از فراخوان خانم مريم رجوی، رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ايران

برای محکوم کردن فوری اين اعدامها حمايت مي كنيم. خانم رجوي در فراخوان خود يکبار ديگر تاکيد کرد که

بيش از هر زمان ديگر لازم است يک هیأت حقيقت ياب برای بازديد از زندانها و ملاقات با زندانيان تشکيل شود.

کشورهای نورديک مسئوليت بزرگی در ايستادگی در برابر رژيم ايران که

دست به سرکوب مردم خود زده است، دارند. مردم ايران چيزی جز آزادی نمیخواهند.

ما امضا کنندگان این نامه از فراخوان خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای محکوم کردن فوری این اعدامها حمایت می‌کنیم.

خانم رجوی در فراخوان خود یکبار دیگر تأکید کرد که بیش از هر زمان دیگر لازم است

یک هیأت حقیقت‌یاب برای بازدید از زندانها و ملاقات با زندانیان تشکیل شود.

کشورهای نوردیک مسئولیت بزرگی در ایستادگی در برابر رژیم ایران که

دست به سرکوب مردم خود زده است، دارند. مردم ایران چیزی جز آزادی نمی‌خواهند.

مطالب مرتبط

بیانیه کمیته دوستان ایران آزاد در کشورهای نوردیک- محکومیت اعدام شهید قیام آفرین مصطفی صالحی

بیانیه کمیته دوستان ایران آزاد در کشورهای نوردیک، محکومیت اعدام شهید قیام‌آفرین مصطفی صالحی