این همه جوون این جا پشت به پشت اند، مصطفی را کشتند – تیراژه

اندازه متن
Aa Aa

تیراژه – این همه جوون این جا پشت به پشت اند، مصطفی را کشتند -۲۳مرداد۹۹

شیر کوبیکس شاعر کرد تابلو نرودای کردستان درشعر زیبایی میگوید ،

وقتی تاریخ نویسی می نویسد ۱۰۰ نفر کشته شدند و به سهولت درمیگذرد،

تو تامل کن و بر آن بنگر ۱۰۰ نفر ۱۰۰ روز ۱۰۰ رودخانه و۱۰۰ خیابان و۱۰۰ پنجره،

و ۱۰۰زن و۱۰۰ برگ ریزان وصدها رویا و صد ها کودک، هزاران بوسه،

بله زندگی ها زندگی انسانها چیزی درجهان با ارزشتر از آن وجود ندارد،

به سادگی نوشته میشود ۱۵۰۰ نفر درقیام آبان کشته شدند.

به سادگی نوشته میشود ۵۰ نفر درقیام دیماه ۹۶ کشته شدند. به

سادگی نوشته میشود ۳۰۰۰۰ نفر درسال ۶۷ بر طناب دار بوسه زدند.

اما واقعیت این است که نمی شود به سادگی گفت و درگذشت  .

یک قرن مبارزه مردم برای همین برای پاسداشت زندگی،

وبالاترین ارزش ، درآن یعنی آزادی است .

با این گذر کوتاه از شعر شیرکوبیکس تیراژه رنگین کمان هنر را آغاز میکنیم
رد خونش را توی کوچه باغها هنوز میشه دید
سو سوی چشماشو توی چراغها هنوز میشه دید
ترس این صدا را توی بیت آقا میشه دید
هم صدا باهاش این همه جوون این جا پشت به پشت اند، مصطفی را کشتند مصطفی را کشتند .

برادرم مصطفی صالحی را میگویم وهمه ی اصفهای های عزیز ،

نجف آبادیها و کهریز سنگیها بدونید که خون مصطفی دررگهای این شهر می جوشد  .

ودو فرزند کوچکش مطمئنا به پدرشون که منشا اثر شورش و عصیان خواهد شد  .

افتخار میکنند تقدیم به مصطفی صالحی وهمه ی آنها  ،

که با شنید ن خبر اعدامش دندان خشم برجگر خسته رفتند .

درسال ۲۰۱۲ رابرت لوبر انمیشن کوتاهی به مناسبت فارغ التحصیلش  ،

از دانشگاه علوم کاربردی هامبورگ ساخت  ،

این انیمیشن ساده اسمش وایند یا باد هست  ،

وروایتگر سرزمینی که در آن آدمها به وزشش باد دریک جهت خاص عادت کرده اند.

وهیچ تصوری هم ازدینایی بدون باد ندارند

مطالب مرتبط

بیانیه کمیته دوستان ایران آزاد در کشورهای نوردیک- محکومیت اعدام شهید قیام آفرین مصطفی صالحی

اینک زوال «باد هرزهٔ شبگرد با های‌وهوی نعرهٔ مستانه»