همبستگی اتحادیه آموزش استرالیا با نفتگران و کارگران اعتصابی در ایران

اندازه متن
Aa Aa

همبستگی اتحادیه آموزش استرالیا با نفتگران و کارگران اعتصابی در ایران

همبستگی اتحادیه آموزش استرالیا با نفتگران و کارگران اعتصابی در ایران

سرکوب اعتراضات کارگری و اخراج کارگران را محکوم می‌کنیم

خواستار آزادی بی‌قید و شرط کارگران زندانی ایران هستیم

اتحادیه آموزش استرالیا

اتحادیه آموزش استرالیا در بیانیه‌یی که توسط سوزان هاپگودSUSAN HOPGOOD دبیرکل این اتحادیه صادر شده اعلام کرد:

از جانب ۱۹۴۰۰۰ عضو اتحادیه آموزش استرالیا، حمایت خود را از هزاران کارگر تظاهر کننده و اعتصابی در سراسر ایران ابراز می‌کنیم.

کارگران مجتمع صنعتی نیشکر هفت‌تپه از ۲۲خرداد در اعتصاب بوده‌اند. کارگران پالایشگاههای اصلی و پروژه‌های صنعتی در

میدان گازی پارس جنوبی از یازده مرداد در اعتراض به حقوق ناچیز، عدم امنیت شغلی و شرایط زندگی و

کار در حالی که با گرمای ۵۰ درجه دست و پنجه نرم می‌کنند، دست به اعتصاب زده‌اند.

ما آزار و اذیت و اخراج کارگران، سرکوب اعتراضات کارگری و دستگیری و زندان کردن کارگران و رهبران اتحادیه‌ها را محکوم می‌کنیم.

ما برای پرداخت فوری حقوق معوقه کارگران اعتصابی.

خاتمه دادن به اخراجها و تهدید زندگی کارگران و آزادی بی‌قید و شرط تمامی کارگران زندانی فراخوان می‌دهیم

اتحادیه آموزش استرالیا

اتحادیه آموزش استرالیا در بیانیه‌یی که توسط سوزان هاپگودSUSAN HOPGOOD دبیرکل این اتحادیه صادر شده اعلام کرد:

از جانب ۱۹۴۰۰۰ عضو اتحادیه آموزش استرالیا، حمایت خود را از هزاران کارگر تظاهر کننده و اعتصابی در سراسر ایران ابراز می‌کنیم.

کارگران مجتمع صنعتی نیشکر هفت‌تپه از ۲۲خرداد در اعتصاب بوده‌اند. کارگران پالایشگاههای اصلی و پروژه‌های صنعتی در

میدان گازی پارس جنوبی از یازده مرداد در اعتراض به حقوق ناچیز، عدم امنیت شغلی و شرایط زندگی و

کار در حالی که با گرمای ۵۰ درجه دست و پنجه نرم می‌کنند، دست به اعتصاب زده‌اند.

ما آزار و اذیت و اخراج کارگران، سرکوب اعتراضات کارگری و دستگیری و زندان کردن کارگران و رهبران اتحادیه‌ها را محکوم می‌کنیم.

ما برای پرداخت فوری حقوق معوقه کارگران اعتصابی.

خاتمه دادن به اخراجها و تهدید زندگی کارگران و آزادی بی‌قید و شرط تمامی کارگران زندانی فراخوان می‌دهیم

مطالب مرتبط

همبستگی اتحادیه آموزش استرالیا با نفتگران و کارگران اعتصابی در ایران

همبستگی اتحادیه آموزش استرالیا با کارگران اعتصابی پالایشگاههای نفت و گاز و سایر کارگران اعتصابی ایران