کودتا درجمهوری مالی دستگیری ابراهیم بوبک-جهان درهفته ای گذشت

اندازه متن
Aa Aa

کودتا درجمهوری مالی دستگیری رئیس جمهور ابراهیم بوبک-جهان درهفته ای گذشت-۴شهریورماه۹۹

درپی ماه ها ناآرامی درجمهوری مالی این کشور فقیر آفریکایی  ،

سرانجام نظامیان رئیس جمهورابراهیم بوبک ونخست وزیرش رادستگیر کرده وبه حاکمیت او خاتمه دادند .

شورشیانی که رئیس جمهور مالی را توسط ارتش برکنار کردند ،

قول دادند که بزدوی انتخابات دریک زمان معقول را انجام داده وثبات را به کشور باز خواهند گردانند  ،

این موضوع یک روز بعد از این بود که رئیس جمهور ابراهیم بوبک رابصورت مسلحانه دستگیر کرده ،

واورا به یک پادگان درنزدیکی شهر بردند .

تا درآنجا اورا وادار به استعفا ومنحل کردن پارلمان نمایند .

هنوز مشخص نیست چه کسی این شورش را که بلافاصله از سوی کشورهای جهان محکوم شد .

رهبری میکند اما سخنگوی شورشیان خودرا بعنوان کمیته ی ملی نجات مردم می نامند  .

سخنگوی شورشیان میگوید مالی غرق درهرج ومرج هست .

ونقطه کلیدی امنیت است  .

مقصر نا امنی کسانی هستند که این کشور را به سوی دمکراسی واقعی هدایت نکردند .

دمکراسی واقعی با خشنودی از خود وضعف مقامات دولتی همراستا نیست ،

دولت باید آزادی وامنیت شهروندان را تظمین کند .

مردم درهفته های اخیر بخاطر فساد ونا امنی درشمال این کشور ،

درست به اعتراض زده وخواهان استعفای بوبک الکیدا شده بودند  .

کیدا درسال ۲۰۱۳ با کودتا به قدرت رسید  .

درسال ۲۰۱۸ دوباره انتخاب شد وقول داد که فساد را ریشه کن بکند .

وبا شبه نظامیان بجنگد  .

درحال حاضر سرنوشت حاکمیت سیاسی دراین کشور فقیر آفریکایی ،

درحاله ای از ابهام قرار دارد واوضاع به ثبات نرسیده است ب

بلاروس هم چنان مرکز توجه جهانیان
انگشت اتهام از همه سو متوجه حز ب الشیطان
تقویت روابط نظامی آمریکا ولهستان
فراخوان اپوزیسیون سوریه به دولت عراق
تلاش جهانی برای حل مساله نبود آب آشامیدنی
تبدیل تلفنهای آندروید به حسگر زمین لرزه

مطالب مرتبط

مسعود رجوی: باید با قدرت و قاطعیت دست رژیم را کوتاه و خلع ید کرد

رئیس بنیاد تحقیقاتی مستقل در آمریکا: راهی جز مکانیسم ماشه وجود ندارد