اندازه متن
Aa Aa

شهر شورشی بهبهان – گرامیداشت قیام حسینی و یاد شهیدان قیام آبان۹۸ – فرزاد انصاری‌فر و مهرداد و محمود دشتی‌نیا

شهر شورشی بهبهان

گرامی‌داشت قیام حسینی و یاد شهیدان قیام آبان ۹۸

فرزاد انصاری فر و مهرداد و محمود دشتی نیا

نوحه اول بهبهان

پیکرش تنهای تنها آمده، بی‌خبر از حال فرزاد آمده

خون برادر بر سر صحرا تادیدم تا دیدم تا دیدم، از غم تنها بودن محمود نالیدم نالیدم نالیدم

گریه کنان از درد برادر لرزیدم، خاک مصیبت بر سر و رویم پاشیدم پاشیدم پاشیدم

می‌آید، خبر از محمود دارد، میآید، خبر از مهرداد دارد، میآید، خبر از فرزاد دلاور دارد

پیکر یاران غرقه به خون میآید (پیکر یاران غرقه به خون می‌آید) (۲)

با تن خونین زخم فزون می‌آید (پیکر یاران غرقه به خون می‌آید)

خبر از مهرداد دارد، خبر از فرزاد دارد، خبر از محمود دلاور دارد (۲)

پیکرش تنهای تنها آمده، بی‌خبر از حال فرزاد آمده

پیکرش تنهای تنها آمده، بی‌خبر از حال مهرداد آمده، بی‌خبر از حال محمود آمده.

پیکر فرزاد آمده‌اما غرقه به خون، غرقه به خون، غرقه به خون،

از ره میدان، ناله زنان از زخم فزون، زخم فزون، زخم فزون

همره خود آورده خبر از تیر و نشون، همره خود آورده خبر از تیر و نشون، تیر و نشون، تیر و نشون،

می‌آید خبر از فرزاد دارد، می‌آید خبر از مهرداد دارد، می‌آید خبر از محمود دلاور دارد.

نوحه دوم بهبهان

من و اشک و ناله

من و اشک و ناله

فرزادم بر نمی‌گردد فرزادم بر نمی‌گردد

منو اشک و ناله به دلم افتاده

که فرزاد بر نمی‌گردد که مهرداد بر نمی‌گردد

من و اشک و ناله من و اشک و ناله

که فرزاد بر نمی‌گردد حسینم بر نمی‌گردد

سر یاران به روی نیزه به رویم محمود فتاده پیکر

نه انیس و نه غمگساری میان این لشگر ستمگر

به کنارم به یتیمهای برادرانم به‌حال گریه

به سکینه چه‌ها بگویم چگونه بوسم رخ رقیه

من و اشک و ناله

مطالب مرتبط

بهبهان – لشکرکشی و ضدتظاهرات رژیم آخوندی در وحشت از گسترش قیام به شهرهای دیگر میهن

عزاداری جوانان بهبهان به‌یاد شهیدان قیام آبان ۹۸ – ۸شهریور ۹۹

شهر شورشی بهبهان – گرامیداشت قیام حسینی و یاد شهیدان قیام آبان۹۸ – فرزاد انصاری‌فر و مهرداد و محمود دشتی‌نیا