محرم ماه قیام علیه ظالم، حماسه‌ای مانند آتشی از زیر خاکستر تاریخ –عاشورا و شام غریبان

اندازه متن
Aa Aa

محرم ماه قیام علیه ظالم، حماسه‌ای مانند آتشی از زیر خاکستر تاریخ –عاشورا – ۹شهریور۹۹

آتشی از زیر خاکستر تاریخ- ای جرئت جرقه ای همت شراره    ای توفش اراده    ای دانش ستاره

ای شور سر کشیده در رگان ما در شب هزاران.

سلام و شتابمان در روز عاشورا حسین علیه السلام است .

بله در روز عاشورا با سلام به حسین علیه السلام و یاران او ،و سلام به همه ره پویان او،

در طول تاریخ مبارزه برای آزادی و آزادگی ،برنامه روز عاشورا را شروع می کنیم.

روز عاشورا فرا رسید. آن حماسه ای که زمینه اش از خیلی پیشتر ساخته و پی ریزی شده بود .

و در این روز به اوج خودش رسید .حماسه ای که امواج آن تاریخ را در نوردید.

و پیامش بن بستهای تاریخی را گشود. حسین شهید شد .عباس شهید شد. خیمه ها به آتش کشیده شدند.

اهل حرم به اسارت در آمدند .همه چیز نشان از پایان حادثه می نمود اما نه .هنوز تمام نشده است .

رسالت حسین تمامی ندارد و تازه شروع شده زینب علیه السلام پرچم حسین را بلند کرد .

و با کاروان اسیران رو به بارگاه یزید آمد و ادامه مسیر عاشورا را عهده دار شد .

مزار و خاک حسین زیارتگاه آزادگان وغبار حرمش توتیای چشمان شد .

عباس سمبل وفاداری و شجاعت در تاریخ نقش سوگند وفا به خود گرفت.

راه حسین ادامه یافت و تا امروز پرچم ایستادگی در برابر دیکتاتورها در اهتزاز است .

آنهم با شعار حسینی هیهات من الذله بدست مجاهدان و کانونهای شورشی حسینی در سراسر ایران .

اینک شب است و چراغها خاموش ،اینک شب است و رنگها یکدست ،چشم احساسهای الوان انسانی را در دیگر چشم نمی بیند. از پرده شب که شرم را می کشد سود جوئید بی آنکه برای آخرین بار مرا بنگرید و از این نگاه شائبه ای در محذوریت در تصمیمتان رسوخ کند سر خویش گیرید و راه خویش در پیش. اگر خواستید دست یکی از اهل بیت مرا گرفته و با خود به در ببرید . تا دیر نشده تا در فرصت را کلون نکرده اند تا شب تتق امان خویش را تمام گسترانده و چشان شریران فرو بسته است تا شمشیر ها درغلاف خوابند و تیر ها در تیردان پای بست ،بروید.

محرم ماه قیام علیه ظالم، حماسه‌ای مانند آتشی از زیر خاکستر تاریخ –شام غریبان- ۹شهریور

مطالب مرتبط

تاسوعای حسینی، فاجعه کرونا و تناقض برگزاری عزاداری محرم – تیک تاک – قسمت اول تا سوم

سخنرانی مریم رجوی در مراسم عاشورا – مهر ۱۳۹۶