اندازه متن
Aa Aa

کانون‌های شورشی یاد یاران شورشگر قیام آبان۹۸ را گرامی می‌دارند

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن و گرامیداشت شهدای قیام آبان ۹۸
تهران

مسعود رجوی: یاد یاران شهید خود در قیام آبان ۹۸ را در ایام قیام امام حسین گرامی بدارید و

عکس شهیدان را در هر کجا که می‌توانید بر ضد خامنه‌ای یزید زمانه نصب کنید

ساری

درود بر مجاهد سلام بر آزادی – مسعود رجوی: یاد یاران شهید خود در قیام آبان ۹۸ را در

ایام قیام امام حسین گرامی بدارید و عکس شهیدان را در هر کجا که می‌توانید بر ضد خامنه‌ای یزید زمانه نصب کنید

قم -کانون‌های شورشی

مسعود رجوی: یاد یاران شهید خود در قیام آبان ۹۸ را در ایام قیام امام حسین

گرامی بدارید و عکس شهیدان را در هر کجا که می‌توانید بر ضد خامنه‌ای یزید زمانه نصب کنید

رشت

مسعود رجوی: یاد یاران شهید خود در قیام آبان ۹۸ را در ایام قیام امام حسین گرامی بدارید

برادر مسعود پیام‌تان را شنیدیم و از همین‌جا اعلام آمادگی می‌کنیم حاضر حاضر حاضر

تهران – کانون‌های شورشی

مسعود رجوی: یاد یاران شهید خود در قیام آبان ۹۸ را در ایام قیام امام حسین گرامی بدارید و

عکس شهیدان را در هر کجا که می‌توانید بر ضد خامنه‌ای یزید زمانه نصب کنید

شیراز -کانون‌های شورشی

علیرضا انجوی شهید راه قیام راهت ادامه دارد

مسعود رجوی: یاد یاران شهید خود در قیام آبان ۹۸ را در ایام قیام امام حسین گرامی بدارید و عکس شهیدان را در هر کجا که می‌توانید بر ضد خامنه‌ای یزید زمانه نصب کنید

یاد و خاطره شهیدان قیام آبان ۹۸را گرامی می‌داریم خواهر شهید آزاده ضربی

بهبهان -کانون‌های شورشی

مسعود رجوی: یاد یاران شهید خود در قیام آبان ۹۸ را در ایام قیام امام حسین گرامی بدارید و عکس شهیدان را در هر کجا که می‌توانید بر ضد خامنه‌ای یزید زمانه نصب کنید – یاد شهیدان قیام آبان ۹۸ را گرامی می‌داریم فرزاد انصاری فر

مطالب مرتبط

کانون‌های شورشی یاد یاران شورشگر قیام آبان۹۸ را گرامی می‌دارند

گرامی‌داشت یاد یاران شهید در قیام آبان۹۸ در ایام قیام حسینی در شهرهای میهن

 

کانون‌های شورشی یاد یاران شورشگر قیام آبان۹۸ را گرامی می‌دارند