افسانه‌ ترانه انگلیسی سبک آلترناتیو راک توسط گروه موسیقی ول شی آرم – تیراژه

اندازه متن
Aa Aa

افسانه‌ ترانه انگلیسی سبک آلترناتیو راک اجرا شده توسط گروه موسیقی آمریکایی ول شی آرم-تیراژه – ۱۳شهریور۹۹

پیش از شما به سان شما بی شمارهابا تار عنکبوت نوشتند روی باز
که این دولت خجسته جاوید
زنده باد
بلی دیکتاتوری واستبداد هر قدر هم که قوی باشد ماندنی نیست  ،

سرانجام پیروزی با آنها ییکه می ایستند پرچم آزادی رابلند میکنند .

تیراژه رنگین کمان شعر وهنر را آغاز میکنیم با این شعار همیشگی  ،

که ما هنر متعالی را هنر متعهد ومردمی هنر دردمند ودرد آشنا میکنیم  ،

با ما باشید تا لحظاتی دیگر باشعری بنام بگذار این چنین کنند.
میخواهند قلبم را از سینه ام بیرون بکشند بگذار این چنین کنند
تا هرگز سر آسوده بر زمین نگذارم میخواهند مرا با دشته های  ،

تشنه خویش درهر کوی وگذاری کمین کنند بگذار این چنین کنند
میخواهند دیوار خانه هایشان را به خون سرخ من آذین کنند بگذار این چنین کنند
میخواهند پیکرم را شمع آذین کنند بگذار این چنین کنندمیخواهند آن کنند میخواهند این کنند .

بگذار هر غلطی که میخواهند هر مار حیلتی که می پرورند درآستین کنند
اما هر گز حرف تسلیم را از من نخواهند شنید  .

وذره ذره ی جان بی شکستم فریاد خواهد زد ننگ برشما که مردمان تا به خاندانتان باد نفرین کنند
افسانه ای اسم یک ترانه انگلیسی که درسبک آلترناتیو راک اجرا شده  ،

این ترانه را گروه موسیقی آمریکایی ول شی آرم که یک گروه بلووراک هست  ،

اجرا کرده ترانه افسانه ای درسال ۲۰۱۶ ساخته شده ،

توسط سامول توماس وجیمز ویور  ،

این ترانه همین طور درانتهای یک قطعه ی نمایشی درامبی سی شو پخش شد ،

وبعد هم بعنوان موزیک زمینه ی تیتراژ درویدئوگیم عامه پسند اسفالت نو استفاده شد با هم بشنویم
نگاهی به اطرافم می اندازم
به صفحاتی ازیک مجله می نگرم
به دینال پاسخی بوده ام
از وقتی که ۱۷ساله بودم
تومی دانی حقیقت می تواند یک جنگ افزار باشد
برای مبارزه با این دنیای بدخواهان

پاسخ کانون شورشی – فرزندان ایران در جنگ سرنوشت به کرونای ولایت تسلیم نمی شوند، برمی شورند و راه قیام می گشایند

هیولای خون‌آشام ارتجاع و جنبش فراگیر نه به‌اعدام