مریم رجوی : آنچه سرفراز ایستاده مقاومت آزادی‌ستان مردم ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران است

اندازه متن
Aa Aa

مریم رجوی : آنچه سرفراز و استوار ایستاده مقاومت آزادی‌ستان مردم ایران و در کانون آن سازمان مجاهدین خلق ایران است

مریم رجوی در مراسم آغاز پنجاه و ششمین سال تاسیس سازمان مجاهدین خلق ایران

هموطنان،
خانواده‌های شهیدان و زندانیان سیاسی،
هواداران و حامیان مجاهدین،
سازمان مجاهدین خلق ایران، شکوفه پایداری مردم ایران در برابر شاه و شیخ، و امید مجسم تاریخ فردا، پنجاه و ششمین سال حیات خود را آغاز می‌کند. بر‌همه شما فرخنده و مبارک!
شاه با ساواک جهنمی، و حمایت قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها و رویای تمدن بزرگش سرانجام بر اثر قیام مردم ایران برافتاد.
شیخ هم با سپاه پاسدارانش، با وجود قتلعام و سرکوب‌ضدبشری و با رویای خلافت اسلامی‌اش به دست مردم و مقاومت ایران، به دست ارتش بزرگ آزادی، سرنگون می‌شود.
آنچه سرفراز و استوار ایستاده و خواهد ایستاد مقاومت آزادی‌ستان مردم ایران و در کانون آن سازمان مجاهدین خلق ایران است.
به‌بنیان‌گذاران کبیر محمد حنیف‌نژاد، سعید محسن و اصغر بدیع‌زادگان که ابتکار این راهگشایی تاریخی را برعهده داشتند، درود
و خوشا مسعود رجوی که این سازمان را زیر ضربات منهدم‌کننده دو دیکتاتوری احیا و شکوفا کرد و در مسیر مبارزه با ارتجاع آخوندی به اوج رساند.

از انحراف و اپورتونیسم و شبیخون‌های استعماری مصون نگه‌داشت و آن را در کانون و محور یک آلترناتیو دموکراتیک قرار داد.
هم‌چنین این سازمان را به حد یک ارتش آزادیبخش که در چهارمین مؤسسان آن هستیم ارتقاء داد.

از حنیف بنیانگذار تا مسعود

وقتی که ما از حنیف تا مسعود رجوی از سازمان و ارتش و آلترناتیو صحبت می‌کنیم، این بازی با کلمات نیست. انشا‌نویسی از راه دور نیست. قیمت واقعی را تک تک شما می‌دانید و سال‌ها آزموده‌اید و باید به نسل قیام منتقل کنید.

آخر سازمان و ارتش و آلترناتیو، آلترناتیو واقعاً دموکراتیک و میهنی، همان مثلث کمبودهای پایه‌یی هستند که مردم در مبارزاتشان از مشروطه به این طرف، به‌رغم همه جانفشانی‌ها، از فقدان آن‌ها، رنج برده‌اند و قیمت بسیار سنگین داده‌اند.
زیرا وقتی سازمان ذیصلاح و تشکیلات رهبری‌کننده وجود نداشته باشد، هیچ تغییر و تحول بنیادین و پایه‌یی در کار نخواهد بود.

مردم مانند مشروطه قیام می‌کنند و مشروطه را به سلطنت مطلقه تحمیل می‌کنند اما تضمینی ندارد.

هیچ مبارزه حرفه‌یی و تمام عیاری بدون سازمان حرفه‌یی متصور نیست. این از نخسیتن درس‌های حنیف به مجاهدین در آن روزگار بود.

در انقلاب ضدسلطنتی هم جای سازمان رهبری‌کننده خالی بود. سازمان مجاهدین را اپورتونیست‌های چپ‌نما متلاشی کرده بودند. شاه هم بنیانگذاران سازمان را اعدام کرده بود.
همین امروز هم می‌بینیم که رژیم به هزار زبان می‌گوید که صورت مسأله، تشکیلات مجاهدین است که باید آن را برای بقای رژیم از صحنه پاک و محو کرد و سرش را از بدن جدا کرد.

مزدوران رژیم همه در همین خط، کار و مسافرکشی می‌کنند!
در مورد ارتش آزادیبخش هم اگر وجود نداشته باشد همان می‌شود که بر ‌مصدق گذشت.

در این صورت نهضت ملی به‌رغم همه فداکاری‌ها در برابر کودتای ارتجاعی و استعماری بی‌دفاع باقی می‌ماند و شکست می‌خورد.
در مورد آلترناتیو دموکراتیک و مستقل هم، تجربه تاریخی ربودن و به یغما رفتن انقلاب ضد سلطنتی بسیار روشنگر است. مردم ایران ۴۲ سال است دارند تاوان آنرا می‌دهند.
بقایای شاه، طلبکار جنایت‌های رضاخان و پسرش هم هستند و می‌گویند مشکل در این است که چرا انقلاب کردید؟ و چرا قدر دیکتاتوری وابسته را ندانستید؟
ما می‌گوییم انقلاب، ضرورت پیشرفت و دیالکتیک تکامل است. مشکل در انقلاب نیست، و نبود. مشکل در آلترناتیو بود. مشکل در رهبری انقلاب بود و نه در انقلاب.

این نخستین درسی بود که ما از انقلاب ضد سلطنتی گرفتیم و مسعود رجوی آن را بالغ و تئوریزه کرد و راه حل آن را هم در شورای ملی مقاومت به‌عنوان تنها جایگزین دموکرات و مستقل به مردم ایران ارائه داد.
دوباره برمی‌گردم به درس روز اول از ۵۵سال پیش در زمان حنیف بنیانگذار یعنی درس سازمان و تشکیلات. اگر این سازمان می‌خواهد در جامعه انقلاب کند لاجرم باید خودش تئوری و ایدئولوژی انقلابی داشته باشد.

باید مسولیت و رنج‌های انقلاب علیه شاه و شیخ را به دوش بکشد.
رزم بی‌امان با فدای بیکران تاریخچه ۵۵سال گذشته است با ۷ دریای خون و سلسله‌یی از هفت‌خان‌های رستم با سختی و صعوبت و مشقت بسیار که همه با آن آشنا هستیم.

بله به راستی عبور از هر یک از آن‌ها، یعنی از هر ضربه و از هر توطئه البته که ظرفیت و توانمندی می‌خواهد و هوشیاری و بینش سیاسی و اجتماعی و تاریخی.

این‌جاست که نیازمند آرمان و ایدئولوژی می‌شویم والا این راه را هرگز نمی‌توان طی کرد. همان که امام حسین گفت عقیده و جهاد. آخر مجاهد بدون عقیده و آرمان وجود ندارد.

شاه و شیخ و همدستان و هم جبهه‌ها و دنباله‌های آن‌ها به‌همین خاطر با ایدئولوژی و آرمان مجاهدین به طرزی دیوانه‌وار خصومت می‌ورزند. شاه گفت شما خرابکار و مارکسیست اسلامی هستید.

خمینی گفت شما منافق و التقاطی و بدتر از کافر هستید. در فرهنگ شاه و شیخ و هم مسلکان آن‌ها ولو با صبغه‌‌های غلیظ چپ نمایانه، از نوع سوسیال بورژوازی، شما حق ندارید ایدئولوژی و آرمان داشته باشید.
شما فقط حق دارید بین شیخ و شاه یا در مدارهای دور و نزدیک جاذبه آن‌ها سیر و سیاحت کنید! مخصوصاً زن مجاهد حق ندارد پوشش‌اش را خودش انتخاب کند.

شیخ می‌گفت یا روسری یا تو سری، و سال‌ها قبل از او رضاخان می‌گفت: بی‌روسری یا توسری!
هر دو منطق تا بن استخوان ارتجاعی و ضد آزادیست. از نظر ما زن باید خودش انتخاب کند.
هم‌چنان‌که مردم باید در انتخاب دین و آیین و عقیده و مرام و مسلک خود آزاد باشند.
در مصوبات شورای ملی مقاومت در مورد جدایی دین از دولت آمده که «هیچ‌یک از شهروندان به‌دلیل اعتقاد یا عدم اعتقاد به یک دین یا مذهب در امر انتخاب شدن، انتخاب کردن، استخدام، تحصیل، قضاوت و دیگر حقوق فردی و اجتماعی مزیت یا محرومیتی نخواهد داشت».
هم‌چنان‌که جمهور مردم ایران اعم از زن و مرد، خودشان باید با رأی آزاد و مساوی و مستقیم حاکمیت و نظام جمهوری جدید را انتخاب کنند.

زدودن غبار از رخ دین

از این‌روست که حیات ۵۵ ساله سازمان مجاهدین خلق و حیات ۴۰ساله شورای ملی مقاومت با رنج‌های مردم ایران و با خواسته‌های آنان برای آزادی و عدالت و حاکمیت مردم عجین شده است.
قیام‌های ایران از دی ۹۶ تاکنون، به‌روشنی نشان می‌دهد که این قیام‌ها، صحنه‌اقبال اجتماعی از خط و دیدگاه مجاهدین به‌ویژه در میان نسل جوان و شورشگر و در عین حال صحنه پیشروی مجاهدین و فعالیت فزاینده کانون‌های شورشی است.
هم‌چنان‌که دکتر هزارخانی گفت: در ایران یک انقلاب در حال وقوع است. و با هرنظری که داریم باید تا آن‌جا که می‌توانیم به سازمان مجاهدین خلق کمک کنیم که این انقلاب را سریع‌تر به نتیجه برساند.
دکتر هزارخانی به‌واقع یکی از برجسته‌ترین نویسندگان و روشنفکران معاصر ایران است که بیش از ۶۰سال کار سیاسی و فرهنگی او برای همه شناخته شده است،

درباره نقش رهبری مسعود رجوی در برابر ارتجاع مذهبی خمینی گفت: مسعود تفسیرش از اسلام را در مقابل تفسیر خمینی از اسلام گذاشت

و این کار بسیار مهمی بود. تحمل مشقاتش و نتایج و پیامدهایش هم آسان نبود اما جنبش مقاومت را به جنبشی آرمانگرا تبدیل کرد

که به لحاظ سیاسی می‌داند چه می‌خواهد و می‌داند چکار می‌خواهد بکند. بنظر من راز پیشروی مجاهدین در همین است در این که غبار از رخ دین زدوده است.

خواست مردم، سرنگونی

هموطنان!
امروز در ایران فقر و اختناق و کرونا بیداد می‌کند. اختلاف طبقاتی هیچ‌گاه به این اندازه عمیق و وحشتناک نبوده است. ماشین سرکوب برای حفظ نظام منحوس ولایت فقیه یک لحظه متوقف نمی‌شود. قضاییه جلادان رگبار احکام اعدام باز می‌کند.
با این همه جامعه منفعل و بی‌تفاوت نیست و طغیان می‌کند.
شورش و عصیان در سراسر ایران زمین که با خون هزاران هزار شهید مجاهد خلق آبیاری شده، جوانه می‌زند. قیام‌ها فرا خواهند رسید.
اشرف با پایداری تاریخی‌اش و با شهیدانش در جای جای ایران در قالب کانون‌های شورشی تکثیر شده و کابوس عملیات کبیر فروغ جاویدان برای سران رژیم هر سال هراس انگیزتر می‌شود.
در یک کلام ما با یک جامعه انفجاری مواجه هستیم.
با شورشگران و قیام‌آفرینانی که در کمین و آماده خیزش هستند. جوانان، نیروی تعیین‌کننده این قیام‌اند. و جوانان شورشگر راه طغیان انرژی عظیم ستمدیدگان را می‌گشایند.
به قیام‌های آبان و دی سال ۹۸‌نگاه کنید.
مردمی که به خیابان آمدند هیچ ابهامی باقی نگذاشتند که راه حل همه مشکلات خود را در سرنگونی نظام ولایت فقیه می‌دانند.
هیچ خواستی از رژیم ندارند جز اینکه سرنگون شود.
آن‌ها هیچ نگاهی به گذشته ندارند، به آینده نگاه می‌کنند و شعار می‌دهند مرگ بر‌ستمگر چه شاه باشه چه رهبر.
آن‌ها مظاهر حکومت آخوندی را هدف قرار می‌دهند. و با تمام وجود این حقیقت را لمس می‌کنند که این رژیم اصلاح ناپذیر است، و باید تماما سرنگون شود. این را هم می‌دانند که آخوندها با زبان خوش دست از سرمردم ایران برنمی‌دارند.
بله اینها همان خطوط و مرز بندی‌های سیاسی شورای ملی مقاومت است که از سال ۶۰ بر آن پای فشرده است. بیانگر ‌راه و رسم دیرین مجاهدین که با خون بیش از ۱۰۰‌هزار مجاهد خلق شاخص گذاری شده است.
رژیم با زندانیان قیام همان کارهایی را می‌کند که از سال ۱۳۶۰ با مجاهدین در زندان‌ها و شکنجه‌گاه‌های مخوفش می‌کرد.
شرح شکنجه‌های نوید افکاری و برادرانش و بعد هم حکم دو بار اعدام و حبس‌های طولانی مدت، نه فقط مردم ایران بلکه وجدان بشریت معاصر را برانگیخته است.

امروز خبر این بود که رژیم، جای آن‌ها را عوض کرده است.
حرف ما و مردم ما و مردم دنیا این است که: اعدام نکنید. آزادشان کنید.
ماه گذشته انتشار عکس یک دختر و پسر خردسال، در دو طرف تصویر پدر شهیدشان مصطفی صالحی که به‌تازگی اعدام شده بود باز هم دل‌های دردمند مردم ما را در سراسر کشور آتش زد.
قضاییه خامنه‌ای در هفته اول تیرماه گذشته حکم اعدام ۳ زندانی قیام را صادر کرد. اما بر اثر کارزار میلیونی «اعدام نکنید»، رژیم موقتاً مجبور به‌عقب نشینی شد.
پس مجاهدین سربلند‌اند به این‌که راه و رسم مجاهدت و مقاومت سراسری در ابعاد میلیونی شکوفا و تکثیر شده است.

رژیم گرفتار در گردابها

همزمان از بیروت تا بصره و نجف و کربلا و بغداد، رژیم آخوندی به ‌دام افتاده است. جوانان لبنان می‌گویند کُلُن… یعنی همگی باید بروند!
و جوانان عراق مراکز و مظاهر این رژیم پلید و مزدورانش را به آتش می‌کشند و فریاد می‌زنند رژیم ایران، باید برود.
بله، مجاهدین پنجاه و ششمین سال حیات خود را در شرایطی آغاز می‌کنند که رژیم در بن‌بست و گرداب‌های سیاسی و اقتصادی و بین‌المللی‌اش دست و پا می‌زند.
خامنه‌ای از‌کمترین تغییر یا گشایشی در جهت کاهش نارضایتی جامعه عاجز است.
تصمیم خامنه‌ای برای گماردن پاسداران جنایت‌پیشه‌اش در رأس دستگاه‌های مختلف از قبیل مجلس از سر قدرت نیست؛

بلکه از سر ضعف و انقباض و برای کنترل هر چه بیشتر این دستگاه‌ها است تا فرونپاشند. مثل قاسم سلیمانی، جنازه برجام و دولت به‌اصطلاح اعتدالی روحانی که روی دست ولی‌فقیه مانده است.
ریزه‌خواران رژیم که دیر زمانی در رویای اصلاحات بودند، حالا در کابوس سرنگونی بسر می‌برند.
پیروان و مبلغان رژیم که به ‌امید خاموش شدن جنبش اعتراضی بودند،‌مایوس و ناامید شده‌اند.
زنجیرهای توهمات «نمی‌شود و نمی‌توان» دیگر فرو ریخته است؛ ترس جبهه عوض کرده و حالا این آخوندها و پاسداران‌اند که به‌خود می‌لرزند.
ارزش‌ها و راه و رسم مجاهدین به‌ویژه فداکاری برای سرنگونی رژیم، راهنمای نسل قیام در کف خیابان‌هاست.

همان مردمی که یکباره با قیام در ۲۰۰‌شهر یک اتحاد عمل عالی از خود نشان دادند و همبستگی ملی را در میدان مبارزه برقرار کرده‌اند.
بله قیام‌های این سه سال تصویر درخشانی از نبردهای قطعی آینده‌ارائه کرده است؛‌تصویری از نبردهای بنیان‌کن قیام‌کنندگان و ارتش بزرگ آزادی.

هموطنان عزیز!

تراژدی غم‌انگیز کرونا هفت‌ماه است که بر‌میهن ما سایه افکنده است. با محتاطانه‌ترین ارزیابی‌ها جان باختگان کرونا به یکصد هزار تن بالغ می‌شود.
خامنه‌ای و روحانی و باندهای مافیایی که بر‌میهن ما حکومت می‌کنند، حتی بخش ناچیزی از صدها میلیارد دلاری را که از سرمایه‌های مردم به سرقت برده‌اند،‌صرف مقابله با کرونا نمی‌کنند.
این ابعاد از جان باختگان کاملا اجتناب پذیر بوده است.
برخی از کارگزاران رژیم می‌گویند، عملکردهای رژیم در کرونا یک سیاست اشتباه نیست در حکم قتل عمد است.
خامنه‌ای و روحانی با موجی از تلفات انسانی می‌خواهند درمقابل سرنگونی سد ببندند.
اما این جنایت بزرگ بر خشم و انزجار توده‌های مردم می‌افزاید و انگیزش آنان برای سرنگونی این رژیم را دو چندان می‌کند.
رژیم حتی حقوق پرستاران و پزشکان و کادر درمانی را که شبانه روز بدون مرخصی جان خود و خانواده خود را برای نجات مبتلایان به خطر می‌اندازند، پرداخت نمی‌کند.
بگذارید در همین جا بار دیگر به همه آن‌ها و تلاش خستگی ناپذیرشان برای نجات بیماران درود بفرستیم و برای آن‌ها که در این تلاش مقدس جان باختند یک دقیقه کف بزنیم.

کانون شورشی آتشزنه قیام

هم‌میهنان!
اسباب کار برای برافروختن شعله‌های جنبش و قیام بیش از همیشه آماده است. یعنی:
– شرایط جوشان و انقلابی جامعه و آگاهی مبارزاتی به‌خصوص در نسل جوان،
-ده‌ها شهر شورشی که بنا بر‌تجربه قیام‌های اخیر مستعد آزاد شدن از چنگال سپاه پاسداران‌اند،
-صدها هزار جوان رزم‌آور در شهرهای مختلف که آماده‌ازخودگذشتگی‌اند،
-و یک ساز و کار رهایی‌بخش یعنی کانون شورشی که دیوار اختناق را می‌شکافد و آتشزنه قیام‌هاست. آری رژیم آخوندی بیش از همیشه در محاصره قیام و سرنگونیست.
باشد که مجاهدین خلق ایران، دست در دست خلق محبوب‌شان، رسالت و تعهد بزرگ تاریخی خود یعنی سرنگونی تمامیت رژیم حاکم و برقراری آزادی و حاکمیت مردم در ایران را به‌پیروزی برسانند.

امروز داستان بنیانگذاری سازمان رنج و فدای‌مجاهدان از روز اول تا امروز را شنیدید. تلاش‌های بی‌مانند و بی‌جایگزین مسعود رجوی را به‌طور خلاصه بازگو کردیم.
صداقت و فدای نسل‌مجاهدین را در همه دوران‌ها در میدان‌های نبرد در همه آزمایش‌ها و سرفصل‌ها یادآوری کردیم. به انقلاب درونی مجاهدین پرداخته شد.
به‌خصوص با صحبت‌های روشنگر خواهر عزیزم زهرا. اما راستی همه این تلاش‌ها، فداکاری‌ها، ازخودگذشتگی‌ها و جانبازی‌ها برای چه بوده و هست؟ جز برای یک آرمان و هدف والا که همانا آزادی و رهایی مردم ایران از چنگال هرگونه ستم و استبداد و سرکوب و استثمار است؟
بنابراین مژده به مردم ایران که امروز تضمین رهایی آن‌ها از چنگال این استبداد دینی و خونریز، همین سازمان است.
تضمین فردای سرنگونی و ایران آزاد فردا، تضمین بازگشت اعتماد به مردم ستمزده و تضمین آزادی و آبادی و رفاه و تندرستی برای آن‌ها فقط و فقط از عهده چنین نیروی فداکار و منسجم و آگاه و صادقی بر‌می‌آید.
به شما این نوید را می‌دهم که اگرچه مردم ایران در رنج و سرکوب و شکنجه و اعدام و در تب و تاب بیماری و گرسنگی و فقر هستند اما پیشتازانی دارند از بهترین زنان و مردان و فرزندان این مردم و میهن که شب و روز ندارند تا بتوانند آزادی، برابری عدالت اجتماعی حاکمیت مردم و حق انتخاب آزادانه را برای آحاد مردم ایران از هر ملیت و هر مذهب برقرار کنند و سد محکمی باشند در مقابل همه جریان‌های ارتجاعی بنیادگرا و ضدتاریخ و پیشرفت و تکامل. و جامعه‌یی‌نو بسازند با معیارهای شایسته انسانی تا مردم ایران جایگاه حقیقی خود را در جهان و به‌ویژه خاورمیانه پیدا کنند و به آن ببالند.
این روز نزدیک است زیرا مردم ایران سازمان و گنجینه گران‌قدری دارند که بیش از ۵ دهه است در طوفان تلاطم‌ها و سختی‌ها و رنج‌ها از آرمان آزادی مردم ایران دست نکشیده و از عهده‌همه موانع و مشکلات بزرگ برآمده است.
پس قطعا این تعهد بزرگ را هم به نتیجه خواهد رساند و برای آن بیش از همیشه حاضر و آماده است.

*****

اجازه بدهید در این‌جا به‌طور خاص در رابطه با سازمان و تشکیلات مجاهدین از همه هواداران و اعضا و مسئولان سازمان در همه سطوح، قدردانی کنم.
از برادران مجاهدم یعنی، نسلی از مردان شوریده بر‌ایدئولوژی جنسیت و فردیت که در این سالیان این مبارزه سهمگین را آگاهانه انتخاب کرده و به پیش برده‌اند.

و الگوهای درخشانی برای نسل جوان و شورشگر ایران در امر برابری هستند.
از خواهرانم در شورای مرکزی که پیشتازان و سمبل‌های شورش و جنگاوری و مسئولیت‌پذیری و رهایی از غل و زنجیرهای بنده‌ساز هستند.
از همه مسئولان اول مجاهدین و همردیفان و معاونان مسئول اول در مقاطع مختلف، از فهیمه و شهرزاد و نسرین و تهمینه، مژگان و صدیقه و زهره سپاسگذاری می‌کنم.
و هم‌چنین از خواهر عزیزم زهرا مریخی باید تقدیر کرد که به‌ویژه بعد از انتقال مجاهدین از عراق به آلبانی، با شکیبایی و درایت و توانمندی بسیار امور سازمان را به‌خصوص در دوران قیام با موفقیت حداکثر هدایت کرده است.

مسعود از سال‌ها پیش او را سردار صبر و ظفر توصیف کرد.
و درود بر همه مجاهدان آزادی برای سرنگونی رژیم استبداد مذهبی که هرگز توقف نمی‌پذیرید و از پا نمی‌نشینید تا روز رهایی مردم ایران از چنگال دین‌فروشان خون‌آشام.
با تبریک مجدد به همه شما

فراخوان مریم رجوی برای نجات جان زنان زندانی سیاسی و بازدید یک هیات بین المللی از زندانها

مریم رجوی: حیات ۵۵ ساله مجاهدین با رنج‌های مردم ایران و خواستشان برای آزادی و عدالت عجین است

برای ایران آزاد – جوامع ایرانیان در کشورهای مختلف جهان

آلمان :

 • جامعه ايرانيان شهراسن
 • انجمن دفاع از زندانيان سياسي ايران
 • انجمن زنان غرب آلمان
 • كانون ايرانيان دمكرات ـ اشتوتگارت
 • انجمن زنان عليه تبعيض جنسي
 • مركز همگرايي مهاجرين ايراني
 • شوراي ايرانيان هامبورگ
 • انجمن زنان عليه سنگسار
 • بنياد توسعه و دمكراسي در خاورميانه
 • جامعه ايرانيان در تبعيد ـ برلين
 • جامعه ايرانيان ايالت هسن
 • انجمن دانشجويان و جوانان دمكراتيك ايراني .شمال آلمان
 • انجمن زنان براي دمكراسي در ايران .شمال آلمان
 • شوراي ايرانيان شهر كلن
 • جامعه ايرانيان شهر بن
 • اتحاديه جوامع ايراني در آلمان
 • جامعه متخصصين غرب آلمان
 • انجمن عدالت
 • جامعه ورزشي ايرانيان در آلمان
 • كانون هنرمندان مقاومت درتبعيد
 • انجمن همبستگي شهر گوتنيگن گوتينگن
 • جامعه ايرانيان مونيخ مونيخ
 • شوراي ايرانيان دوسلدورف
 • انجمن ایرانیان در هوپرتال
 • جامعه ايرانيان هانوفر
 • انجمن دفاع از حقوق بشر در ايران
 • جامعه متخصصين زاربروكن
 • انجمن نداي ايران
 • انجمن ايراني – المان براي آزادي اديان
 • كهكشان زهره – انجمن زنان مونستر
 • ندا- انجمن زنان ايراني در هانفر
 • جامعه ايرانيان برمن
 • انجمن دانشجويان برلين
 • انجمن زنان براي برابري
 • جامعه زنان ايراني – گوتينگن
 • كانون دفاع از زندانيان سياسي ايران
 • انجمن دفاع از قربانيان زندان وشكنجه
 • پرواز- انجمن عليه شكنجه واعدام
 • كاوه -كانون فكري نوجوانان ايران درتبعيد
 • كانون معلمان درتبيعد
 • جامع ايرانيان ويسبادن
 • انجمن حمايت ازخانواده زندانيان سياسي
 • طلوع – انجمن زنان براي صلح و برابري
 • انجمن زنان عليه بنيادگرايي
 • كانون ايرانيان عليه خشونت وشكنجه
 • شوراي ايرانيان دورن
 • صبا –جامعه زنان ایرانی در فرانکفورت
 • انجمن ايرانيان شهرفلنزبورگ
 • جامعه ايرانيان كاسل
 • هما- انجمن ورزشكاران غرب آلمان
 • انجمن فعالان حقوق بشر عليه بنيادگرايي
 • انجمن ورزشكاران زن
 • انجمن همبستگي با مادران قيام
 • جامعه ايرانيان بوخوم
 • انجمن دفاع ازحقوق زنان درايران
 • پگاه -انجمن زنان ايراني-اشتوتگارت
 • كانون ايرانيان دموكرات -كارلسروحه
 • شوراي ايرانيان آخن
 • انجمن دانشجويان و جوانان ايراني – غرب آلمان
 • جامعه متخصصين شمال آلمان
 • انجمن جوانان و دانشجويان ايران فردا.جنوب آلمان
 • جامعه ايرانيان دورتموند
 • انجمن پزشكان ايراني .آلماني
 • شورای متحد برای دموکراسی
 • كانون مدافعان حقوق بشر در ايران هواداران مجاهدين
 • انجمن زنان دموكرات ايراني ايالت هسن
 • انجمن ایرانی آلمانی دفاع از حقوق بشر درایران
 • جامعه ايرانيان هايدلبرگ و مانهايم
 • جنبش جوانان براي قيام درايران

آمریکا:

 • جامعه ايرانيان آمريكايي شمال كاليفرنيا
 • جامعه ايرانيان براي دمكراسي در ايران
 • كميته زنان جنوب كاليفرنيا
 • جامعه ايرانيان آمريكايي آريزونا
 • جامعه ايرانيان آمريكايي شمال تگزاس
 • جامعه ايرانيان آمريكايي تگزاس
 • جامعه ايرانيان آمريكايي كلرادو
 • جامعه ايرانيان آمريكايي فلوريدا
 • جامعه ايرانيان آمريكايي ويرجينيا
 • جامعه ايرانيان آمريكايي مريلند
 • انجمن فرهنگي ايراني آمريكايي ميسوري
 • جامعه ايرانيان آمريكايي نيويورك
 • جامعه ايرانيان آمريكايي ماساچوست
 • جامعه ايرانيان آمريكايي ويسكانسن
 • جامعه ايرانيان آمريكايي جورجيا
 • انجمن فرهنگي ايراني امريكايي جورجيا
 • جامعه ایرانیان آمریکایی آرکانزاس
 • جامعه ايرانيان آمريكايي كانتيكت
 • جامعه ايرانيان آمريكايي ايلينوي
 • جامعه ايرانيان امريكايي كانزاس
 • جامعه ايرانيان آمريكايي ميشيگان
 • جامعه ايرانيان آمريكايي مينه سوتا
 • جامعه ايرانيان آمريكايي نيومكزيكو
 • جامعه ايرانيان آمريكايي اوهايو
 • جامعه ايرانيان آمريكايي اكلهما
 • جامعه ايرانيان آمريكايي اينديانا
 • جامعه ايرانيان آمريكايي كنتاكي
 • جامعه ايرانيان آمريكايي نوادا
 • جامعه ايرانيان امريكايي لوئيزيانا
 • انجمن متخصصين ايراني امريكايي شمال كاليفرنيا
 • جامعه زنان ميشيگان
 • جامعه ايرانيان آمريكايي آلاباما
 • جامعه ايرانيان آمريكايي تنسي
 • اتحاد زنان براي تغيير در ايران
 • پزشكان براي ايران آزاد
 • كميته آمريكا براي حمايت از ساكنان كمپ اشرف
 • نجمن جوانان ايراني امريكايي  جورجيا
 • جامعه ايراني آمريكايي نيوجرسي
 • جامعه ايراني آمريكايي كارولايناي جنوبي
 • جامعه ايراني آمريكايي واشینگتن دي.سي

انگلستان :

 • انجمن جوانان ايراني – لندن
 • انجمن زنان ايراني – لندن
 • انجمن زنان براي حقوق بشر، دمكراسي و برابري – لندن
 • انجمن طراحان ايراني – لندن
 • انجمن دانشگاهیان ايراني – لندن
 • انجمن معلمين مدارس براي آزادي ايران
 • انجمن مهندسين ايراني مقيم انگلستان
 • انجمن فعالان اينترنتي – لندن
 • انجمن زندانيان سياسي سابق در ايران – لندن
 • انجمن سيمرغ براي احياي هنر و موسيقي ايراني
 • انجمن هنرمندان جوان ايراني مقيم انگليس
 • كميته وكلاي ايراني مقيم انگلستان
 • انجمن پزشكان ايراني مقيم انگلستان
 • جامعه ايرانيان لندن بزرگ
 • جامعه ايرانيان يوركشاير
 • اتحاديه بازرگانان ايراني مقيم انگلستان – لندن
 • كميته خانواده هاي شهداي مجاهدين – انگلستان
 • مركز دفاع از حقوق بشر، دمكراسي و حكومت قانون در ايران
 • انجمن متخصصين ايراني علوم كامپيوتر در انگلستان
 • انجمن دكوراتورهاي ايراني – لندن
 • جامعه ايرانيان در ميدلبرو
 • جامعه ايرانيان ميدلند
 • جامعه ايرانيان منچستر بزرگ
 • جامعه ايرانيان ولز
 • انجمن متخصصين ايراني در همپشاير
 • جامعه ايرانيان بريستول
 • جامعه ايرانيان – انگليسي آكسفورد
 • جامعه ايرانيان مرزيسايد
 • انجمن دندانپزشكان ايراني در انگلستان
 • انجمن متخصصين در ليدز
 • انجمن حمايت از زندانيان سياسي در ايران
 • انجمن زنان پيشرو عليه بنيادگرايي و تبعيض
 • انجمن خانوادهاى قتل عام 67
 • انجمن پرستاران
 • انجمن اصناف ايراني-لندن
 • اتحاديه معلمين ايراني مقيم انگليس
 • انجمن آكادميسين هاي ايراني

اتریش :

 • انجمن حقوق بشر براي قربانيان بنيادگرايي
 • انجمن جوانان ايران در حمايت از انديشه
 • انجمن زنان براي يك ايران آزاد و دموكراتيك -اتريش

اسپانیا :

 • انجمن دفاع از حقوق بشر و دموكراسي در ايران

استرالیا :

 • انجمن دفاع از حقوق بشر و دموكراسي در ايران
 • انجمن زنان ايراني –  استراليا

ایتالیا :

 • انجمن فارغ التحصيلان و متخصصين ايراني در ايتاليا
 • انجمن جوانان ايراني در ايتاليا
 • انجمن زنان دمكراتيك ايراني در ايتاليا
 • انجمن هواداران سازمان مجاهدين خلق ايران- اوربينو
 • انجمن پزشكان و داروسازان ايراني در ايتاليا -كونئو
 • انجمن پزشكان ايراني در ايتاليا -برگامو
 • انجمن پزشكان و داروسان دمكراتيك ايراني در ايتاليا – تورينو
 • انجمن پزشكان ايراني در ايتاليا -ميلان
 • انجمن ايران آزاد و دمكراتيك
 • انجمن ایتالیایی برای حقوق بشر در ایران
 • انجمن پزشکان ایرانی در ایتالیا – جنوا

بلژیک :

 • انجمن پناهندگان در حمايت از شوراي ملي مقاومت ايران بلژيك
 • انجمن زنان دمكراتيك ايراني در بلژيك
 • انجمن دمكراتيك دانشجويان ايراني در بلژيك
 • انجمن دفاع از آزادی بیان در ايران – بلژیک
 • انجمن حمایت از زندانیان سیاسی ایران – بلژیک
 • انجمن خانواده های شهدای قتل عام 67 در بلژیک
 • انجمن حمایت از اقوام و مذاهب در ایران – بلژیک

دانمارک :

 • انجمن حقوق بشر متخصصان دانماركي ايراني
 • انجمن فارغ التحصيلان ايراني مقيم دانمارك
 • انجمن دانشجويان و فارغ التحصيلان ايراني مقيم آرهوس ـ هواداران سازمان مجاهدين خلق ايران
 • انجمن هواداران سازمان مجاهدين خلق ايران در آرهوس – دانمارك
 • جامعه متخصصين ايراني درآرهوس – دانمارك
 • انجمن زنان ايراني براي آزادي و عدالت -دانمارك
 • انجمن ورزشكاران ايراني در دفاع از حقوق بشر –دانمارك- آرهوس

رومانی :

 • خانه هنر ايران آزاد
 • انجمن نشر فرهنگ و هنر ايران – روماني

سوئد :

 • انجمن فرهنگ در استكهلم
 • انجمن ائتلاف براي صلح
 • انجمن زندانيان سياسي سابق
 • بنياد پزشكي حمايت ازقيام
 • انجمن عدالت براي خانواده هاي شهداي قيام
 • انجمن دانش آموختگان ايراني مقيم سوئد
 • انجمن ورزشكاران ايراني در سوئد
 • انجمن جوانان مقيم سوئد
 • جامعه زنان ايراني در استكهلم
 • جامعه اصناف ايراني مقيم سوئد
 • انجمن حاميان آزادي بيان درايران – اسكانديناوي
 • بنياد پناهندگان ایرانی در سوئد
 • بنياد دفاع از حقوق بشر ايران
 • انجمن پرستاران ايراني مقيم سوئد
 • انجمن حمايت از بازاريان اعتصابی در ایران
 • اتحاد انجمنها برای یک ایران آزاد
 • انجمن متخصصين ايراني
 • انجمن ايران زمين
 • انجمن فرهنگ و هنر – بروس
 • انجمن زنان ايراني مقيم لين شوپينگ
 • انجمن هواداران مجاهدين خلق ايران – جنوب سوئد
 • انجمن دوستداران هنر ايراني
 • انجمن فرهنگي ایران در جنوب سوئد
 • انجمن متخصصين در جنوب سوئد
 • جامعه حاميان تغيير درايران
 • انجمن هنرمندان ایرانی
 • جامعه زنان ایرانی در یوتو بوری
 • انجمن هواداران مجاهدین در یوتوبوری
 • انجمن جوانان ایرانی یوتوبوری
 • انجمن پزشکان حامی مردم ایران
 • انجمن حمايت از پناهندگان ايراني -يوتبوري
 • انجمن فرهنگي ايرانيان در يوتبوري
 • انجمن متخصصين ايراني در يوتوبوري
 • انجمن ترويج فرهنگ ايران

سوئیس :

 • انجمن دفاع از زندانيان سياسي در ايران – سوئيس
 • انجمن زنان ايراني مقيم سوئيس
 • انجمن جوانان ايراني در سوئيس
 • انجمن متخصصین و فارغ التحصیلان ایرانی مقیم سوییس

فرانسه :

 • انجمن اميد در استراسبورگ
 • انجمن ایرانی فرانسوی برای دموکراسی و لائیسیته
 • انجمن پناهندگان سياسي
 • انجمن زنان ايراني در فرانسه
 • انجمن دفاع از پناهندگان سياسي در فرانسه
 • انجمن صلح و آزادي
 • انجمن جوانان ايران آزاد
 • انجمن زنان براي آزادي در ايران

فنلاند :

 • انجمن زنان ايراني درفنلاند
 • انجمن متخصصين فنلاند
 • انجمن جوانان درفنلاند

کانادا :

 • انجمن ايران دمكراتيك- پيام
 • زندانیان سیاسی
 • انجمن زنان ندا
 • انجمن دمكراتيك كبك
 • انجمن زنان پيشتازان رهايي
 • انجمن صبا تا آخر ايستاده ايم
 • انجمن جوانان ايران آزاد دركانادا
 • انجمن ورزشكاران ايران دمكراتيك در كانادا
 • انجمن متخصصين ايران دمكراتيك كانادا
 • ائتلاف بين المللي زنان عليه بنيادگرايي
 • معلمين براي صلح ودمكراسي درايران -كانادا
 • انجمن 1000زن
 • انجمن جوانان ايراني كانادا
 • انجمن خانواده شهدا
 • انجمن فرهنگ وهنر- ايرانيان كانادا
 • انجمن حمايت از كودكان كار در ايران
 • انجمن حمايت ازهنرمندان مبارز در ايران
 • انجمن روزنامه نگاران ايراني در تبعيد
 • انجمن دفاع ازكارگران ايران
 • انجمن ايران آزاد –زنان در ونكور
 • انجمن ايران آزاد-زنان درتورنتو
 • انجمن زنان ايران دمكراتيك
 • انجمن جوانان ايران دمكراتيك
 • انجمن دفاع از زنان زنداني درايران
 • انجمن كاركنان ايراني حمل ونقل عمومي-كانادا

لوگزامبورگ :

 • انجمن حقوق بشري در ايران
 • انجمن جوانان

نروژ :

 • پژواك صداي زنان
 • انجمن حمايت از معترضين در ايران
 • انجمن حقوق بشر و دموکراسی
 • انجمن یادبود قربانیان قتل عام 1988
 • انجمن جوانان نروژي ايراني براي دمكراسي
 • انجمن فرهنگی حمایت از قیام
 • انجمن دانشجويان وفارغ التحصيلان ايراني مقيم نروژ= هواداران سازمان مجاهدين خلق ايران
 • جامعه معلمين ايراني مقيم نروژ
 • انجمن هواداران مجاهدين خلق ايران دراسلو
 • انجمن حمايت ازخانواده هاي شهداي قيام
 • انجمن پرستاران ايراني مقيم نروژ هواداران سازمان مجاهدين خلق ايران
 • واحد تحقيقات شهداي مقاومت در نروژ
 • انجمن آينده سازان فرداي ايران مقيم اسلو – نروژ
 • انجمن نوازندگان ايراني مقيم نروژ
 • انجمن پناهندگان ايراني مقيم نروژ
 • انجمن زندانيان سياسي سابق -نروژ
 • جامعه متخصصين ايراني در تورنهايم – نروژ
 • انجمن فرهنگ و مطالعات سياسي در نروژ
 • انجمن هواداران سازمان مجاهدين خلق ايران در كريستين ساند

هلند :

 • انجمن بين المللي زنان – هلند
 • انجمن پزشكان ايراني در هلند
 • انجمن جوانان آينده ساز فردا- هلند
 • انجمن متخصصین ايراني در هلند
 • انجمن فرهنگ و هنر
 • صدای زنان قیام ایران
 • انجمن مدرسان دموكرات ايراني در هلند
 • انجمن ورزشكاران حبيب خبيري- هلند
 • انجمن حمايت از زندانيان سياسي ـ هلند
 • انجمن مادران شهداي آزادي – هلند
 • انجمن كارزار اينترنتي در حمايت از مقاومت ايران
 • جامعه پناهندگان ایرانی در هلند
 • انجمن دوستي خلقهاي خاورميانه ـ هلند
 • انجمن دفاع از حقوق ادیان و مذاهب
 • انجمن دفاع از شهداي راه آزادي- هلند
 • انجمن متخصصين ايراني در هلند
 • انجمن دفاع از حقوق كارگران ايران ـ هلند
 • انجمن مدافعین حقوق زندانیان سیاسی در ایران-هلند
 • انجمن عليه شكنجه و اعدام – هلند
 • انجمن جوانان ايراني-هلندي
 • انجمن ورزشكاران – هلند
 • انجمن زنان عليه بنيادگرايي – هلند
 • انجمن حمايت از معلمان
 • انجمن حمايت از كودكان كار
 • انجمن هزار اشرف

انجمن دفاع از حقوق پناهندگان – هلند