تصویر کودک جا مانده کریستوف نیومن بعد از گذشت خانواده ازسیمهای خاردار – تیراژه

اندازه متن
Aa Aa

تصویر کودک جا مانده بعد از گذشت خانواده اش ازسیمهای خارداربرلین وکریستوف نیومن – تیراژه -۲۰شهریور۹۹

کودک: برخی تصاویر هستند که تا سالهای سال ماندگار هستند  .

عکسهای که درلحظه نادر گرفته میشوند لحظه ای که یک ثانیه قبل یا یک ثانیه بعد وجود ندارند  .

این همان هنر عکاسی است .

تصویر ی که می بینید تصویر کریستوف نیومن است وقتی که یک خانواده از سیمهای خاردارگذشت .

تا از دیوار برلین بگذرد کودک خانواده این طرف جا ماند  .

کریستوف نیومن برای این کودک جا مانده سیم خاردار را کنار زد .

تا آن به خانواده اش به پیوندد  .

کاری که اگر انجام نمی شد آن کودک چه بسا برای همیشه یا سالها از خانواده اش دور می ماند .

کریستوف نیومن بخاطر این کارش به جرم خیانت اعدام شد  .

آن قبل از اعدام دردفتر یادداشت خودش نوشته کاهی انسان بودن گناه بزرگی است .

اکنون میدانم بخاطر کمک کردن به کودک بی گناه که بازیچه ی جنگ وخشونت شده است  .

فردا قبل ازطلوع آفتاب مرا بدستان خداوند می سپارند  .

میدانم که انسانیت هر گز نمی میرد ولی بدانید که گاهی انسانیت گناه بزرگی است  .

شاید برایتان جالب باشد که بدانید مجسمه ای این سرباز در۷۰ کشوردنیا ساخته شده است .

و۳۱۷ خیابون درجهان به اسمش ثبت شده است ،

همه ی ما ترانه زیبای مراببوس را شنیدیم اما داستان نوشته شدن وتبدیل شدنش به ترانه را اغلب نمی دانیم  ،

روایتهای مختلفی هم درموردش حتما شنید ید  .

مثلا اینکه این ترانه را عزت الله سیامک قبل اعدام برای دخترش نوشته بود  .

اما واقعیت چه هست  .

واقعیت را درمورد این ترانه عبدالرحیم جعفری بنیانگذار ومدیر پیشین انتشارات امیر کبیر  ،

به شکل دیگری روایت میکند  .

عبدالرحیم جعفری درسال ۱۳۲۸ انتشارات امیرکبیر را بنیانگذری کرد .

انتشاراتیکه بعد از انقلاب توسط سازمان تبلیغات اسلامی آخوندها بزوزتصرف شد  .

ومدیرش هم به جرم نشر کناب وتشویش اذهان مردم برای مدتی به زندان افتاد واما داستان ترانه مرا ببوس

مطالب مرتبط

اتحادیه جهانی ورزشکاران: اگر رژیم ایران نوید افکاری را اعدام کند باید از تمامی مسابقات جهانی حذف شود

جنایت بازی با جان دانش‌آموزان