دروغی به نام تضمین سلامت دانش آموزان و واقعیتی به نام ویروس کرونا – از دروغ تا واقعیت

اندازه متن
Aa Aa

از دروغ تا واقعیت – دروغی به نام تضمین سلامت دانش آموزان و واقعیتی به نام ویروس کرونا

نگاهی به ادعای آخوندی روحانی در رابطه با بازگشایی مدارس

موضوع بازگشایی مدارس نمونهٴ گویایی از بن‌بست رژیم در مرحله پایانی است. دروغی به نام تضمین سلامت دانش آموزان و واقعیتی به نام ویروس کرونا – از دروغ تا واقعیت

هفت ماه پس از بروز کرونا به‌ روشنی پیداست که رژیم کمترین برنامه‌یی برای انطباق

سیستم آموزشی کشور با وضعیت کرونا ندارد؛ و در عوض سرنوشت دانش آموزان

را بازیچه مقاصد خود قرار داده‌است. حال آن که آموزش و پرورش در همهٔ کشورها به‌عنوان

یکی از مهم‌ترین عواملی که حیات جامعه به آن وابسته است، از اولویت ویژه برخوردار است. لذا اکثر کشورهای جهان با بذل توجه ویژه و اختصاص بودجه کافی و استخدام پرسنل بیشتر برای غلبه بر اجبارات ناشی از کرونا، اجازه نداده‌اند که آموزش و پرورش تعطیل شود.

بازگشایی و علت اصلی سر در گمی نظام

علت اصلی سردرگمی رژیم برای همگان بسیار روشن است. کارگزاران نظام بدون تناقض برای خود بریده‌اند که حفظ نظام به هر قیمت اوجب واجبات آنهاست؛ لذا امنیت از نان شب هم برای رژیم واجب‌تر است. خمینی دجال از روز اول تصریح کرده بود که «انقلاب برای خربزه نیست» و «آخرت» امت به «دنیای» آنها مرجح است! از این رو این وظیفهٔ سران نظام نیست که به «آب و نان»، «کار و مسکن»، «بهداشت و درمان»، «آموزش و پرورش» و سایر نیازهای اجتماعی بپردازند!

طی ۴دههٔ گذشته اصلی‌ترین اهرم رژیم برای مدیریت امور اجتماعی سرکوب و قوه قهریه بوده است. اما اکنون پس از قیام آبان۹۸ و بروز بلافاصلهٔ یک بلیهٔ طبیعی وضعیت به‌کلی دگرگون شده و آخوندها را در تنگنا گیر انداخته‌است.
پافشاری رژیم برای فرستادن دانش آموزان به قتلگاه کرونا و سپس عقب‌نشینی از آن نمونهٔ گویایی از این تنگناست.

مطالب مرتبط

کنکور و دروغی به نام پروتکل‌های بهداشتی ، امنیت روانی و جسمی – از دروغ تا واقعیت

جنایت بازی با جان دانش آموزان