حماسه های خاموش مجاهدین در زوایای پنهان جنگ ضدمیهنی – داستان اسیران جنگ – قسمت اول۱و۲

اندازه متن
Aa Aa

حماسه های خاموش مجاهدین در زوایای پنهان جنگ ضدمیهنی – داستان اسیران جنگ – قسمت اول۱

داستان اسیران جنگ و حماسه های خاموش مجاهدین

سلام ،  در جریان بررسی جنگ ۸ساله ایران و عراق زوایای پنهانی در اون جنگ هست که هنوز آنچنان که باید وشاید بهشون پرداخته نشده.

یکی از اون زوایای پنهان، مساله اسيران جنگ است

اسيران جنگ ضدمیهنی!

اسرایی که در دو طرف جبهه زیر فشار و تهدید بودند

همین اسرای اینطرف، هم اسرای اونطرف

اول نگاهی کنیم به وضعیت اسرای عراقی درایران تا بعد مفصل بپردازیم به وضعیت اسرای ایرانی درعراق

محسن نادی:

من یادمه مجاهدین کشتار اسرای عراقی در اردوگاه گرگان را همان موقع منتشر کردند،

اون کشتار البته یه اتفاق خاص و نادر نبود،

چه بسا مشابه اون واقعه در جاهای دیگه بوده باشه.

حماسه های خاموش مجاهدین در زوایای پنهان جنگ ضدمیهنی – داستان اسیران جنگ – قسمت اول۲

روز ۲۷تیر سال۱۳۶۷ خمینی پس از ۸سال جنگ با عراق زهر آتش‌بس را سرکشید،

پذیرفتن قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت توسط خمینی در شرایطی بود که پیش از آن دولت عراق و سایر کشورهای منطقه،

امتیازات کلانی به رژیم داده بودند تا آتش‌بس را بپذیرد و با عراق صلح کند، اما خمینی همه این امتیازات و پیشنهادات در زمینه آتش‌بس و صلح را رد کرد.

در شرایطی که خمینی ۷بار قطعنامه‌های پیشنهادی شورای امنیت برای آتش‌بس را رد کرده و گفته بود تا آخرین آجر خانه در تهران جنگ را ادامه می‌دهد،

یک‌باره در بهت و حیرت دنیا روز ۲۷تیر سال۶۷ آتش‌بس را پذیرفت و گفت زهر خوردم.

جنگ ضدمیهنی خمینی با عراق ۸سال طول کشید و این جنگ باعث ویرانی زیاد در استانهای جنوبی و غربی کشور شد و

باعث کشته و زخمی شدن دومیلیون کشته نفر تنها از طرف ایران شد، و یکهزار میلیارد دلار خسارت و انبوهی ویرانی و خرابی را بر کشور و

مردم تحمیل کرد، خرابی که حتی تاکنون هم آثار آن بر پیکر استانهای جنوبی کشور وجود دارد.

جنگ ضدمیهنی در تاریخ ۲۷تیر ۱۳۶۷ با خوردن جام‌زهر آتش‌بس از طرف خمینی به پایان رسید، در صورتی که می‌توانست اصلاً شروع نشود و یا خیلی زودتر به پایان برسد.

مطالب مرتبط

حماسه های خاموش مجاهدین در زوایای پنهان جنگ ضدمیهنی – داستان اسیران جنگ – قسمت دوم۱و۲

حماسه های خاموش مجاهدین در زوایای پنهان جنگ ضدمیهنی – داستان اسیران جنگ – قسمت سوم

حماسه های خاموش مجاهدین در زوایای پنهان جنگ ضدمیهنی – داستان اسیران جنگ – قسمت چهارم

حماسه‌های خاموش مجاهدین در زوایای پنهان جنگ ضدمیهنی – داستان اسیران جنگ (قسمت اول)