تاسیس اولین جمهوری فرانسه – در گذر زمان – نیمه اول مهرماه

اندازه متن
Aa Aa

در گذر زمان – نیمه اول مهرماه – تاسیس اولین جمهوری فرانسه

نگاهی به تاریخ، هنر و علوم گذشته و نیز فرهنگ پشت سر بشریت امروز

در چهاردهم ژوئیهٔ ۱۷۸۹ (میلادی)، جماعتی به زندان «باستیل» در پاریس، حمله کردند و در نتیجه انقلاب فرانسه مردم فرانسه لغو سلطنت را اعلام کردند. در خلال این دوره جمهوری‌خواهی جانشین حکومت سلطنت مطلقه در فرانسه شد و فرانسه را به عنوان جمهوری فرانسه در ۲۱ سپتامبر ۱۷۹۲ اعلام کردند. این نشانه یک دوران جدید حکومتهای جمهوری در اروپا بود. حکومت جمهوری رسماً تا ۱۸۰۴ طول کشید.

با بروز انقلاب فرانسه به مدت ۱۰ سال این کشور دچار هرج و مرج شد. لویی شانزدهم در سال ۱۷۹۳ اعدام شد و سرانجام، در سال ۱۸۰۴، هنگامی که ژنرال ناپلئون بناپارت به قدرت رسید، انقلاب پایان پذیرفت. در خلال این دوره جمهوری‌خواهی جانشین حکومت سلطنت مطلقه در فرانسه شد و فرانسه ناچار به پذیرفتن اصلاحات گسترده و ریشه‌ای شد.

این دوره جمهوری اول نامیده می‌شود و شامل دورانهای مختلفی می‌باشد:

اولین جمهوری فرانسه (۱۸۰۴–۱۷۹۲) تاسیس اولین جمهوری فرانسه - در گذر زمان - نیمه اول مهرماه
مجمع (۱۷۹۵–۱۷۹۲)
دیرکتوار (۱۷۹۹–۱۷۹۵)
کنسول‌های فرانسه (۱۸۰۴–۱۷۹۹)

در قرن هجدهم، دوران روشنگری فرانسه شروع می‌شود و بوروکراسی رونق می‌گیرد. متفکرانی مانند دیدرو، ولتر و روسو نظریاتی درباره قطعیت، حقوق برابر و لیبرالیسم ارائه می‌کنند. روشنفکران فرانسوی شروع به انتقاد به رژیم سلطنتی و نفوذ کشیش‌ها در اداره کشور می‌کنند. فرانسوی‎ها تحت تاثیر و به دنبال انقلاب استقلال آمریکا، شروع به مبارزه و اعتراض می‌کنند و درچهاردهم ژوئیه سال ۱۷۸۹ انقلاب فرانسه شکل می‌گیرد. جرقه این انقلاب فرار زندانیان باستیل بود. این انقلاب، یکی از چند انقلاب مادر در طول تاریخ جهان است که پس از فراز و نشیب‌های بسیار، منجر به تغییر نظام سلطنتی به جمهوری فرانسه شد. با اعدام پادشاه لوئی شانزدهم آخرین پادشاه فرانسه می‌میرد و اولین جمهوری تشکیل می‌شود.

مطالب مرتبط

درگذشت لوچیانو پاواروتی – در گذر زمان – نیمه دوم شهریورماه

برگزاری سالگرد انقلاب کبیر فرانسه و فتح زندان باستیل