خودزنی ناگزیر رژیم، اعدام نوید افکاری و محکومیت های بین المللی – روی خط

اندازه متن
Aa Aa

اعدام جنایتکارانه نوید افکار ومحکومیت های بین المللی وخود زنی نا گزیر رژیم – روی خط -۲۵شهریور۹۹

سلام به همراهان عزیز روی خط، درخدمت شما هستیم با نگاهی به آخرین و مهمترین مقالات و وتحلیلهای رسانه های مقاومت،

د ررابطه مسائل روز ایران بعد از اعدام جنایتکارانه نوید افکاری،

با موجی از محکومیتهای بین المللی دررابطه با رژیم آخوند ی روبرو شدیم

و هر چقدر که از این موضوع بیشتر میگذرد پیامدهای سیاسی واجتماعی آن هم بیشتر روشن میشود،

سایت مجاهد درسخن روز بعنوان خود زنی ناگزیر به این موضوع پرداخته،

بعد از موضع گیری ومحکومیت سفارت آلمان دررابطه با این موضوع،

رژیم هم سفیر آلمان را احضار کرد واقدام آن را خارج از عرف دیپلماتیک و ودخالت درامورداخلی نامید.

چیزی که حتی سفر ظریف به آلمان را تحت الشعاع قرار داد.

نمود بارز شکست سیاسی دیپلماتیک بود.

اعترافات رئیسی و شکایت از واکنشهای بین‌المللی

در ادامه نگاهی دارد به اعترافات رئیسی که از واکنشهای بین المللی شکایت میکند.

و میگوید که حداقل ادب دیپلماتیک را رعایت کنید.

و مانند یک گروه اپوزیسیون بلندگوی دروغ پراکنی نشوید.

که البته منظورش این است که اگرهم ما را محکوم میکنید حداقل با فرهنگ مجاهدین این کاررا نکنید.

و درواقع نشانده محکومیت های بعدی علیه رژیم آخوندی است.

که نشاندهنده شکست مفتضحانه رژیم است .

درقسمت پایانی این مقاله چند نتیجه گیری کرده است که بعد از اعدام نوید افکاری به چند موضوع میرسیم،

که اثباتگر واقعیتهای سیاسی اجتماعی درحال حاضر هست  .

اول اینکه رژیم درموقعتی قرار دارد که مثل کسی که درباتلاق افتاده دست  .

به هر اقدامی وهر توطئه ای علیه مقاومت وبرای سرکوب مردم بزند شکست میخورد  .

وبیشتر وبیشتر دراین باتلاق فرو میرود  .

دوم اینکه درنتیجه ۴۰ سال رزم وپیکار و پایداری ومبارزه ای که صورت گرفته حالا به نقطه ای رسیدیم  ،

که و همین طور دررابطه با قیامهای دی ۹۶ وآبان ودی ۹۸ به نقطه ای رسیدیم  .

که هر ضربه رژیم به طرف خودش برمیگردد .

ویک گام دیگر مقاومت به سمت ائتلا وپیروزی میرود  .

وبعد از هم که دراین مسیر هیچ کمکی از طرف حامیان ولابیهای رژیم ممکن نیست  .

چرا که هر ضربه ای میزنند درواقع به خود رژیم برمیگردد .

وهر تلاشی هم میکنند درواقع رژیم با اقداماتیکه از قبل انجام داده است  ،

مانع از هر گونه حمایت میشود ودر نتیجه درچنین شرایطی رژیم مجبور به خودزینهای میشود .

که وقایع وحوادث بزرگ درآینده به دنبال خواهد داشت

مطالب مرتبط

وزارت خارجه کانادا اعدام نوید افکاری را محکوم کرد – در یک نگاه – ۲۵ شهریور ۹۹

خودزنی ناگزیر