محکومیت اعدام نوید شورشگر در تظاهرات یاران شورشگر و اشرف نشان در کشورها

اندازه متن
Aa Aa

محکومیت اعدام نوید شورشگر در تظاهرات یاران شورشگر و اشرف نشان در کشورها

محكوميت اعدام نوید شورشگر

در تظاهرات ياران شورشگر و اشرف نشان در كشورها

آتلانتا – ۲۴  شهریور ۹۹

 خون نوید میجوشد ایرانی میخروشد…

پیام خون نوید سرنگونی سرنگونی سرنگونی.

شهید خلق ایران راهت ادامه دارد

شورش جواب اعدام آتش جواب اعدام

تو دیکتاتور من آرش آتش جواب آتش

شورشی جنگاور حاضر حاضر تا آخر

پیام به جان جانان حاضر حاضر تا پایان

قاتل و جلاد نوید ولی فقیه پلید

خون نوید میجوشد ایرانی میخروشد…

افکاری قهرمان شهید خلق ایران راهت ادامه دارد

فریاد هر ایرانی مرگ بر خامنه ای روحانی

اسلحه خلق ما به سینه جانیان همیشه غرنده باد…

 

تظاهرات در آرهوس علیه اعدام نوید – ۲۴  شهریور ۹۹

 

شورشگر قهرمان راهت ادامه دارد…

نوید شورشگر شهید راه ایران…

شورشگران ایران آتش جواب اعدام…

نوید قهرمان راهت ادامه دارد…

اعدام قهرمانان حاصل این ولایت

خامنه جنایت پیشه حسابرسی در پیشه…

نوید خون شهید آتش، قیام، آزادی…

انحلال پاسداران با آتش دلیران…

پاسخ شورشگران نابودی جلادان …

شورشگر قهرمان راهت ادامه دارد…

 

 

مونیخ – ۲۴ شهریور ۹۹

 

نوید شورشی قسم بخون پاکت راهت ادامه دارد

نوید قهرمان درود خلق ایران برتو باد برتوباد

مرگ بر خامنه ای لعنت برخمینی

خون شهیدان ما رنج اسیران ما در تو گره میخورد رجوی قهرمان

 

لندن – ۲۴  شهریور ۹۹

 

افکاری عزیزم قسم بخون پاکت راهت ادامه دارد

مرگ بر اصل ولایت فقیه زنده باد آزادی

 

مطالب مرتبط:

پیامدهای اعدام نوید شورشگر باندهای درونی رژیم را به جان هم انداخته است

محکومیت اعدام نوید افکاری در شهرهای آتلانتا، آرهوس، مونیخ و لندن