پایه گذاری سازمان مجاهدین خلق ایران – حداکثر تلاش مجاهدین برای عدم درگیری – آنالیز

اندازه متن
Aa Aa

پایه گذاری سازمان مجاهدین خلق ایران ( حداکثر تلاش مجاهدین برای عدم درگیری) – آنالیز – ۲۵شهریور۹۹

حداکثر تلاش مجاهدین- می توانستیم باصطلاح روشنفکرانی باشیم بی درد، پرافاده، خودپسند.

خاموشان در برابر ستمکاری حاکمان، جویندگان پست و مقام و ثروت در معبر جاه طلبی.

از درد گفتن برای مردم سرودن دشوار است .

می دانیم گلوله را با کلمه می نویسند اما وقتی که از کلمات شقیع ترین گلوله ها را می سازند چاره چریکی چون ما چیست؟

کتاب مجاهدین ایران – نویسنده : یرواند آبراهامیان

مجاهدین پیوسته به خط عدم درگیری خود با رژیم ادامه می دادند در حالی که مراکز و دفاترشان،

در شهرهای مختلف پیوسته در معرض اشغال و تهاجم بود و آنها حتی سعی کردند مرکز مجاهدین را ،

در تهران اشغال کنند ولی بدلیل حمایتهای مردمی مجاهدین موفق نشدند .

اوایل خرداد ۶۰ زندانها بخصوص در تهران وشهر های مرکزی و شهرهای شمال بیش از ۱۱۸۰ تن،

از مجاهدین بازداشت شده بودند حزب اللهی ها بدون شک با تحریک از سوی حزب جمهوری ،

جنگ علیه مجاهدین را براه انداختند کمیته های محلی تلاش کردند که رهبران مجاهدین را دستگیر کنند .

آنها روزنامه فروشی هایی که نشریه مجاهد را می فروختند به گلوله بستند.

افرادی را که مضنون به هواداری از مجاهدین بودند کتک می زدند خانه ها را با بمب مورد حمله قرار می دادند.

به دفاتر انجمن های دانشجویان مسلمان حمله می کردند کنفرانسها را به هم می زدند .

و به طور فیزیکی به جلسه ها حمله می کردند و فریاد می زدند منافقین بدتر از کفار هستند .

این شرایطی بود که مجاهدین در سالهای ۶۰ با آن روبرو بودند دو سال بعد از بهار آزادی .

بهاری که حالا به سمت یخبندان سرد حرکت می کرد تازه علیرغم مبارزه کاملا مسالمت آمیز پیش برده بودند .خمینی هر روز بیش از پیش اثبات می کرد که دشمن آزادی است .

مطالب مرتبط
پایه گذاری سازمان مجاهدین خلق ایران ( پایه گذاری میلیشیا) – آنالیز

مبارزه صد ساله علیه بیدادگران