ترانه گواهی

اندازه متن
Aa Aa

ترانه گواهی – ۲۹شهریور۹۹

تو نرفتی دل گواه است

یک قاب عکس تو دستشه
بدون اینکه خسته شه
نمی ذاره هم یک لحظه هم چشم ستاره بسته شه
اسم جگر گوشه هی تو کوچه ها داد می زنه

مگه یک مادر می تونه دل از جونش بکنه
میگه ای عزیزترینم تا نفس دارم تو سینه ام
بخدا یک لحظه از پا نمی نشینم
تو نرفتی دل گواهی هر کی گفته اشتباههترانه گواهی

می شکفه تو اون بهاری که تو راهه
رو می کنه به آسمون میگه خدای مهربون
بپذیر اینهم از آن تو جاش بده تو کهکشون
تو گوشمه صدای اون خالی نمی شه جای اون

پا میذارن هزار هزار دوباره جای پای اون
میگه ای عزیزترینم تا نفس دارم تو سینه ام
بخدا یک لحظه از پا نمی نشینم
تو نرفتی دل گواهه هر کی گفته اشتباهه

می شکفه تو اون بهاری که تو راهه
میگه یروز خورشید ما از افق سر می زنه
پشت خزون می شکنه و بهار می آید و در می زنه
میگه ای عزیزترینم تا نفس دارم تو سینه ام

بخدا یک لحظه از پا نمی نشینم
تو نرفتی دل گواهه هر کی گفته اشتباهه
می شکفه تو اون بهاری که تو راهه
میگه ای عزیزترینم

بخدا یک لحظه از پا نمی نشینم
تو نرفتی دل گواهه هر کی گفته اشتباهه
می شکفی با اون بهاری که تو راهه
میگه ای عزیزترینم

بخدا یک لحظه از پا نمی نشینم
تو نرفتی دل گواهه هر کی گفته اشتباهه
می شکفی با اون بهاری که تو راهه

ترانه گواهی

من به عنوان یک انسان حق دارم و مکلفم اینجا از حقیقتی که مربوط به حقوق انسانی زندانیان است دفاع کنم و این دفاع اگر آن گزارش خلاف واقع.

مطالب مرتبط

ترانه من ایرانم، من ایرانم، شوری در سر دارم

فریبرز رییس‌دانا – زندان اوين: گواهی بر نادرستی گزارش نمایندگان مجلس از بند350