فعالیت کانون های شورشی برای شکستن جو سرکوب و اختناق

اندازه متن
Aa Aa

فعالیت کانون های شورشی برای شکستن جو سرکوب و اختناق

کانون های شورشی – نیشابور

مسعود رجوی: رژیم پلید ولایت را در تمامیتش سرنگون می‌کنیم این هویت ما و شرافت ماست.

مریم رجوی: این رژیم را سرنگون می‌کنیم و ایران را پس می‌گیریم.

شیراز

مریم رجوی: آزادی و پیروزی در دستان شماست.

دموکراسی آزادی با مریم رجوی – مریم رجوی نوید رهایی زن ایرانی – مریم رجوی فریاد دادخواهی عدالت و آزادی.

اهواز

مریم رجوی: آزادی و پیروزی در دستان شماست.

قم

مرگ بر خامنه‌ای درود بر مریم رجوی

تهران

مریم رجوی: می‌توان و باید دیکتاتور را سرنگون کرد.

کرمان -کانون های شورشی

مرگ بر خامنه‌ای

کرج

مرگ بر خامنه‌ای

ارومیه

آتش جواب آتش – مرگ بر خامنه‌ای

ساوه

درود بر رجوی

اصفهان

مسعود رجوی: جواب آتش آتش است

مشهد

مرگ بر خامنه‌ای آتش جواب اعدام – ارتش گرسنگان آماده قیام هستند – مرگ بر خامنه‌ای

کرج

آتش جواب اعدام – شورش و قیام جواب اعدام

شیراز

مرگ بر خامنه‌ای – شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده

تهران  –

مرگ بر حکومت آخوندی

مشهد

مرگ بر خامنه‌ای

اهواز

مریم رجوی: آزادی و پیروزی در دستان شماست.

قم

مرگ بر خامنه‌ای درود بر مریم رجوی

تهران

مریم رجوی: می‌توان و باید دیکتاتور را سرنگون کرد.

کرمان -کانون های شورشی

مرگ بر خامنه‌ای

کرج

مرگ بر خامنه‌ای

ارومیه

آتش جواب آتش – مرگ بر خامنه‌ای

ساوه

درود بر رجوی

اصفهان

مسعود رجوی: جواب آتش آتش است

مشهد

مرگ بر خامنه‌ای آتش جواب اعدام – ارتش گرسنگان آماده قیام هستند – مرگ بر خامنه‌ای

کرج

آتش جواب اعدام – شورش و قیام جواب اعدام

شیراز

مرگ بر خامنه‌ای – شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده

تهران  –

مرگ بر حکومت آخوندی

مشهد

مرگ بر خامنه‌ای

مطالب مرتبط

 

فعالیت کانون های شورشی برای شکستن جو سرکوب و اختناق

روی دیوارهای شهر: رژیم پلید ولایت را در تمامیتش سرنگون می‌کنیم این هویت ما و شرافت ماست