اشک ارومیه – پیشاهنگ

اندازه متن
Aa Aa

پیشاهنگ – اشک ارومیه – ۱۷مهر۹۹

خواننده عبدالحسین

اشک ارومیه

خونی که امروز در رگانم به جوش آمده
باور کن هیچ شباهتی به دیروز ندارد
درگذر از صحرای خاردار و دریاهای شوراشک ارومیه – پیشاهنگ
هم سفر انسانها هستم
آهای بچه ها بجنگید باید جنگید

دریاچه ی ارومیه را باید زنده کنیم
چون به خروش آمدید باید که ادامه دهید
ادامه دهید تا دریاها دوباره پر شوند
دریاچه ام خشک شده و چشم هایم پر از اشک
روزهای خوشم زرد و پژمرده شدند
در این روزهای سخت چشم امیدم به شماست
من با این درد جان کاه چگونه طاقت بیاورم
کجائید که جانم آتش گرفت
دلم از غصه پر از خون است
کمک کنید تا دریاچه ام دوباره از آب سرشار شود
نگذارید که از تشنگی بمیرم
ارومیه شما را فریاد می زند: سدها را بشکنید
دست به دست هم دریاچه ام را پر کنید
کجائید که جانم آتش گرفت
دلم از غصه پر از خون است
کجائید که جانم آتش گرفت
دلم از غصه پر از خون است

دریاچه ارومیه یکی از ارزشمندترین زیست‌بوم‌های میهن که به‌دلیل زیبایی‌های سرشارش به نگین سرخ آذربایجان معروف و شناخته می‌شد آخرین نفس‌های خود را می‌کشد.
رسانه‌های حکومتی در توصیف مختصات دردناک و اسفناک کنونی دریاچه ارومیه ضمن اعتراف به کاهش ۵سانتیمتری سطح تراز دریاچه نسبت به سال گذشته که به خشک شدن کامل بندر شرفخانه از بنادر دریاچه ارومیه منجر گشته است این‌گونه اقرار می‌کنند: «بر اساس گزارشات «کارگروه احیای دریاچه ارومیه»، وسعت دریاچه در روز ۳۰شهریور سال جاری ۱۷۲۲.۸۷کیلومتر مربع بوده است که این شاخص نسبت به روز مشابه در سال گذشته ۶۰.۶۰کیلومتر مربع کاهش و نسبت به میانگین درازمدت ۲۸۰۳.۸۶کیلومتر مربع کاهش یافته است. در یک نمونه دیگر از این اعترافات، خبرگزاری حکومتی ایرنا ۳مهر ۹۷ ضمن اذعان به شکست طرحهای غارتگرانه رژیم

مطالب مرتبط

ترانه ایران وطنم – پیشاهنگ

کاهش جیره غذایی زندانیان در زندان مرکزی ارومیه