مخالفان گزارش عفو بین الملل چه کسانی هستند؟!- پرونده

اندازه متن
Aa Aa

مخالفان گزارش عفو بین الملل چه کسانی هستند؟!- پرونده- ۲۲مهر۹۹

مخالفان گزارش عفو بین الملل چه کسانی هستند؟!

قتل عام زندانیان سیاسی ،قتل عام ۶۷،جنایتی هولناک علیه بشریت .

در این قتل عام بیش از ۳۰ هزار تن در راه آزادی سر به دار شدند .

بیش از ۹۰ در صد از آنها مجاهدینی بودند که فقط و فقط به خاطر ایستادگی بر نام مجاهد،

و پا فشاری بر آرمان مجاهدین بر طناب دار بوسه زدند .

قبل از هر چیز باید بگوییم که تمام آن چیزی که تا به حال در این باره منتشر شده ،

اندکی از بسیار است چون که، این یکی از بزرگترین جنایتهای پنهان شده و رسیدگی نشده ،

قرن بیستم است . آن چه هم که عفو بین الملل منتشر کرده تازه شروع کار است .

و کمبودهای زیادی دارد که نیازمند یک بحث جداگانه است. و سازمان عفو بین الملل هم،

خودش کارش را کافی  ندیده است.

بنا بر این ما داریم از مراحل اولیه یک پروسه ضروری و جدی صحبت می کنیم .

که از قضا در همان قدمهای اول با واکنشهای دیوانه وار در جبهه مقابل مواجه شده .

خانم مریم رجوی رئیس جمهور بر گزیده مقاومت که از سال ۱۳۹۵فاز جدید جنبش دادخواهی،

را شروع کردند خودشان بارها به مجاهدین در اثنای جنبش دادخواهی گوشزد کردند،

که تحقیقات و کارهای خود مجاهدین هم که ۹۰ در صد شهدا از آنها است .

به هیچ وجه کافی و جامع نیست و باید کارهای بسیار بیشتری انجام بشود .

چون که جنایت خیلی بزرگ است هر چند که مجاهدین در سه دهه گذشته تحقیقات،

و کارهای زیادی در رابطه با این قتل عام انجام دادند.

از جمله کتاب قتل عام زندانیان سیاسی که در مرداد ۱۳۷۸ یعنی ۱۰ سال بعد از قتل عام منتشر شد

مسعود رجوی رهبر مقاومت در ۲۳ آذر سال ۱۳۶۷ گفت:

اصلا بحث این نیست که خمینی چند نفر را اعدام کرده بحث این است که باید دید ،

چه کسانی را باقی گذاشته مگر جنایتهای خمینی حد و مرز می شناسد؟ نه.

یکی از بخشهای قابل توجه این کتاب اعتراف سردمداران رژیم به قتل عام وحشیانه ،

زندانیان سیاسی می باشد.

مطالب مرتبط

شگردهای بی.بی.سی در خدمت به فاشیسم مذهبی و حقایق نا گفته و تحریف – پرونده- قسمت ششم

کنفرانس دادخواهی قتل‌عام ۶۷- محاکمه آمران و عاملان در دادگاه بین‌المللی – اشرف۳