پایه گذاری سازمان مجاهدین خلق ایران –تشکیل شورای ملی مقاومت – آنالیز

اندازه متن
Aa Aa

پایه گذاری سازمان مجاهدین خلق ایران –تشکیل شورای ملی مقاومت – آنالیز-قسمت بیستم- ۲۲مهر۹۹

تشکیل شورای ملی مقاومت

سالها می خواستند این وطن پر عظمت ،این تمدن پر شکوه را به بند بکشند .

از هجوم ایلغار مغول تا شلاق استثمار ، از سالها زیر چکمه استبداد سلطنتی،

تا اسارت در سیاه ترین دیکتاتوری مذهبی.

اما مقاومتی است که این پرچم را ،این نام را از مصادره آخوندها خارج کرد .

شورای ملی مقاومت .بزرگترین و قدیمی ترین ائتلاف سیاسی ،برای تحقق یک ایران آزاد .

در نیمه دوم سال ۶۰ شورای ملی مقاومت ایران در یک رشته جلسه های فشرده ،

برنامه و اساسنامه شورا و دولت موقت و وظایف این دولت را تصویل و منتشر کرد.

هدف جلوگیری از هرج و مرج و ایجاد زمینه برای برگزاری انتخابات آزاد،

بعد از سرنگونی رژیم آخوندی بود .که حداکثر ۶ماه بعد از سرنگونی دولت موقت ،

باید برای تشکیل موسسان و قانونگذاری ملی انتخابات برگزار کند.

بعد از تشکیل این مجلس وظیفه شورای ملی مقاومت و موجودیت آن به پایان میرسد .

و دولت موقت استعفای خودش را به مجلس موسسان تقدیم میکند.

مجلس موسسان وظیفه تدوین قانون اساسی جدید ،تعیین دولت جدید و قانونگذاری،

برای اداره امور کشور تا قبل از تصویب قانون اساسی جدید را به عهده دارد.

ودوره اش حداثر دو سال است .

برنامه های شورا در سه فصل تنظیم شد .

فصل اول وظایف مبرم دولت موقت وشورای ملی مقاومت در دوران انتقال حاکمیت،

به مردم را توضیح می دهد در واقع دولت موقت باید ظرف ۶ ماه با برگزاری انتخابات آزاد ،

حاکمیت را به مردم منتقل بکند . همه مقامها مسئولیت ها ،نهادها ،در دوران انتقال ،

صرفا جنبه موقتی دارند و فقط تا استقرار نهادهای جدید مطابق قانون اساسی معتبر هستند.

فصل دوم دید گاهها و اساسی ترین ارزشها وسیاستهای دولت موقت را توضیح می دهد .

و فصل سوم که شامل سه محور می شودتلاش می کند همه این ارزشها و سیاستها را،

به شکل مادی و اجرایی تشریح بکند.

مطالب مرتبط

پایه گذاری سازمان مجاهدین خلق ایران –تصمیم گیری پرواز بزرگ – آنالیز

رهایی ایران و ایرانی؛ پروژه دائمی مجاهدین (گفتگو با احسان امین‌الرعایا)