بحران صعود دلار و درماندگی رژیم و وضعیت به هم ریخته-روی خط – ۲۵مهر۹۹

اندازه متن
Aa Aa

بحران صعود دلار و درماندگی رژیم و وضعیت اقتصادی به هم ریخته – روی خط – ۲۵مهر۹۹

رژیم:  سلام و درود و وقت بخیر به روی خط امروز خوش آمدید  ،

با هم نگاهی داریم به آخرین تحلیلها و مقالات و گزارشها از لابلای صفحات رسانه های مقاومت  ،

هر چه قدر که جلو میرویم وضعیت اقتصادی آخوندها بدترمیشود ،

وقیمت دلار بالاتر میرود و ارزش ریال پایین تر می آید  .

در همین رابطه سایت مجاهد در سخن روز بعنوان سعود دلار و درماندگی مطلق رژیم  ،

به این بحران جدید برا ی آخوندها پراخته  ،

وضعیت اقتصادی به قدری به هم ریخته است که تا مدتها همتی رئیس کل بانک مرکزی رژیم تلاش میکرد  ،

در صحنه حاضر نشود که مجبور بشود نسبت به این وضعیت پاسخگو باشد ،

اما بالاخره بعد از مدتها سکوت مجبور شد به صحنه بیاید ،

و نهایت توصیه ای که به مردم کرد این بود مردم هر طوری که صلاح میدانند وتشخیص میدهند عمل بکنند  ،

چون بازار ایران پر ریسک ترین بازار است  ،

به جایی رسیدیم که رژیم دچاریک انفعال است وحتی دیگر به وعده ها وشعارهای توخالی قبلی هم رو نمی آورد ،

و شاید علت این باشد که در رابطه با وضعیت دولار خیلی هم نمی تواند دروغ بگوید  ،

و اعداد و ارقام خودشان سخن میگوید و حقیقت را نشان میدهند .

د ریکی دیگر از قسمتهایی سلسله مقالات تغییر ساختار اقتصادی یا خلع ید از مردم ایران ،

که دررابطه با وضعیت اقتصادی د ررژیم آخوندی و ساختار ان توضیح داده ،

این بار به سراغ وضعیت مالیات مبرویم  ،

قسمت هفتم این مقاله به افزایش مالیات پرداخته و این سیاستی که رژیم در پیش گرفته ،

دراین مقاله نگاهی دارد به موضوع کاهش دستمزدها و افزایش مالیاتها  ،

آپارتاید مالیاتی در چند نمونه که نشان میدهد که چطور خیلی چیزها به انحصار سپاه درآمده ،

و درخیلی موارد از دادن مالیات معاف هستند  ،

اما مردم محروم مجبور هستند که این مالیات را پرداخت کنند  ،

تا کسری بودجه ی مقامات جبران بشود  ،

در ادامه مقالاتی که در سایت ایران آزادی در رابطه با نقش سپاه در سرکوب و چپاول منتشر شده بود ،

این بار هم مقاله ی منتشر شده که ابعاد بیشتری از دخالتها سپاه را در سیاست رژیم و کنترل حکومت نشان میدهد

مطالب مرتبط

مسدود شدن ۱۵۰میلیارد دلار پولهای رژیم بر اثر تحریمها- در یک نگاه – ۲۵مهر ۹۹

صعود دلار و درماندگی مطلق رژیم