فعالیت کانون های شورشی برای شکستن جو سرکوب و خفقان

اندازه متن
Aa Aa

شکستن جو سرکوب و خفقان بافعالیت کانون های شورشی

کانون های شورشی -تهران

آتش زدن عکس بزرگ خامنه‌ای

نیشابور

مسعود رجوی: این رژیم را فقط باید سرنگون کرد، باید بند از بندش گسست، شورشگران پیروزی می‌سازند

اصفهان

ارتش گرسنگان آماده شورش و قیام‌اند

خرم‌آباد

مریم رجوی: برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه بپا خیزید

مشهد

مسعود رجوی: ۲۴ آبان در تاریخ ایران یک روز ملی و ماندگار و جاودانه است مشهد

مسعود رجوی: یاد یاران شهید قیام آبان را گرامی بداریم

کرج

۲۴ آبان روز ملی و جاودانه است

تربت جام-کانون های شورشی

مسعود رجوی: یاد یاران شهید قیام آبان را گرامی بداریم

مسعود رجوی: برای سالگرد شهیدان و بزرگداشت قیام ایران آماده شوید

تهران

هشتک غذا نیست ترس نیست انقلاب گرسنگان در راه است

کرج

مرگ بر خامنه‌ای

نیشابور

مرگ بر خامنه‌ای

شهریار

مرگ بر خامنه‌ای زنده باد آزادی

تهران

مرگ بر خامنه‌ای

اسلام شهر

مرگ بر خامنه‌ای

خرم‌آباد-کانون های شورشی

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی، آخوندها باید بترسند شورش و قیام نزدیک است

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی سپاه پاسداران باید با آتش قیام منحل شود

تهران :مسعود رجوی: باید صدبار بیشتر بجنگیم و ایران را پس بگیریم

 فریاد مرگ بر اصل ولایت فقیه سر دهید

خامنه‌ای را لعنت کنید

اردبیل

انتقام ۱۵۰۰شهید آبان را می‌گیریم

تربت جاممریم رجوی: از آنجا که رژیم مانع حضور مردم در خاکسپاری و مراسم عزای شجریان شد برای گرامی‌داشت این صدای خاموشی ناپذیر یادبود و بزرگداشت او را رو در روی دیکتاتور تا شب هفت ادامه می‌دهیم

مطالب مرتبط

فعالیت کانون های شورشی برای شکستن جو سرکوب و اختناق

جوانان شورشگر در شهرهای میهن با شعار مرگ بر خامنه‌ای خواستار سرنگونی رژیم ولایت فقیه شدند