افشای جنایتهای آخوندی در روز جهانی ریشه کنی فقر – ری‌توئیت – یک قدم تا آزادی

اندازه متن
Aa Aa

نگاهی به افشای جنایتهای آخوندی در روز جهانی ریشه کنی فقر در توئیتر– ۲۶مهر۹۹

به‌دلیل افزایش فقر و بیکاری، مردم بیشتری به کار دستفروشی روی می‌آورند تا بتوانند برای سفره‌های خالی خود

حداقل مواد غذایی تأمین کنند، اما این مردم همواره مورد سرکوب رژیم قرار گرفته و مورد پیگرد و

اذیت و آزار مأموران سرکوبگر شهرداری قرار می‌گیرند. افشای جنایتهای آخوندی در روز جهانی ریشه کنی فقر - ری‌توئیت – یک قدم تا آزادی

در روزهای اخیر در رسانه‌های اجتماعی ویدئو کلیپ‌هایی در مورد اذیت و آزار دستفروشان در شهرهای مختلف منتشر شده است.

یکی از این موارد سرکوب، مربوط به یورش چند مأمور به بساط زنی دستفروش در کرج است. زن شجاع دستفروش در مقابل زورگویی مأموران مقاومت می‌کند و خطاب به آنان می‌گوید: «… این‌ قدر من رو اذیت نکن من هیچی ندارم که از دست بدم من دزدی بلد نیستم بکنم من نمی‌خوام من جمع نمی‌کنم شما برید من جمع می‌کنم» .

مأمور شهرداری: من برگردم نباشه‌ها

خانم دستفروش: اینجوری تهدید نکن من از جون گذشته‌ام منو تهدید نکن از لباس تنت هم نمی‌ترسم من از هیچی نمی‌ترسم جز خدا نه دزدی می‌کنم نه حق کسی رو می‌گیرم…»

مأموران حکومتی به دستفروشان جوان در ایلام حمله کردند و آنها را مورد ضرب وجرح قرار دادند که مورد اعتراض مردم صحنه قرار گرفتند.

مأموران در گرگان به بساط یک سبزی فروش یورش بردند و او را کتک زدند. ، مردمی که در محل حضور داشتند نسبت به این عمل ضدمردمی آنها اعتراض کردند. چنین صحنه‌های از هجوم مأموران به بساط دستفروشان و مقاومت آنان روزانه در سراسر کشور تکرار می‌شود. آنها به سرمایه ناچیز دستفروشان حمله می‌کنند و سرمایه اندک و ناچیز آنها را یا به سرقت می‌برند و یا نابود می‌کنند. این مأموران از قماش همان کسانی هستند که آسیه پناهی را درکرمانشاه کتک زدند

مطالب مرتبط

گرامیداشت شب هفت استاد شجریان با هشتگ مرگ بر دیکتاتور – ری‌توئیت – یک قدم تا آزادی

افشای فقر و فلاکت مردم ارمغان ولایت