فعالیت کانون های شورشی به مناسبت ۳۰مهر سالروز معرفی رئیس جمهور برگزیده مقاومت

اندازه متن
Aa Aa

فعالیت  کانون های شورشی  به مناسبت ۳۰مهر سالروز معرفی رئیس جمهور برگزیده مقاومت

کانون های شورشی – تهرانپارس

ایران آزاد با مریم رجوی

کرج

مریم رجوی: آزادی و پیروزی در دستان شماست

تهران

دمکراسی آزادی با مریم رجوی – مریم رجوی نماد روشن ایران آزاد فردا

سی مهر سالروز معرفی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت مریم رجوی مبارک باد – مریم رجوی نوید رهایی زن ایرانی

تهران

مریم رجوی فریاد دادخواهی عدالت و آزادی – برابری عدالت و حاکمیت مردمی با مریم رجوی

ایران مریم مریم ایران – مریم رجوی نماد روشن ایران آزاد فردا

گرامی باد سی مهر سالروز خجسته انتخاب خانم مریم رجوی به‌عنوان رئیس جمهور برگزیده برای سرنگونی و دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران

بندرعباس – کانون های شورشی

آزادی با مریم رجوی

اسفراین

۳۰ مهر سالروز معرفی مریم رجوی به‌عنوان رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران مبارک باد

همایونشهر

دمکراسی آزادی با مریم رجوی

جویبار (مازندران)

ایران مریم مریم ایران

نکا (مازندران) –  کانون های شورشی

ایران مریم مریم ایران

نکا (مازندران)

ایران مریم مریم ایران

زنجان

دمکراسی آزادی با مریم رجوی

یاسوج

دمکراسی آزادی با مریم رجوی

تهران –  کانون های شورشی

ایران مریم خواهر مریم عزیز

ایران مریم آزادی، ایران درانتظار است

شهریار –

مرگ بر خامنه‌ای دورد بر مریم رجوی

دورود (لرستان)

مریم رجوی فریاد دادخواهی عدالت و آزادگی مرگ بر خامنه‌ای

ایران آزاد با مریم رجوی – کانون شورشی ۲۵۰

ساوه

ایران آزاد با مریم رجوی

کرج

ایران آزاد با مریم رجوی

تهران- کانون های شورشی

مریم رجوی آزادی و پیروزی در دستان شماست – کانون شورشی۶۰۱

رشت

ایران آزاد با مریم رجوی – دمکراسی آزادی با مریم رجوی

اراک

سی مهر سالروز معرفی مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت مبارک باد ایران آزاد با مریم رجوی

کرج

مریم رجوی نماد روشن ایران آزاد فردا – کانون شورشی ۱۲۴

اصفهان

مریم رجوی نوید رهایی زن ایرانی

زاهدان

سی مهر سالروز معرفی مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت مبارک باد – مریم رجوی نماد روشن ایران آزاد فردا

مطالب مرتبط

​​​​​ مریم رجوی نماد روشن ایران آزاد فردا و نوید رهایی زن ایرانی – فعالیت کانونهای شورشی

در شهرهای میهن – گرامی‌داشت ۳۰مهر سالروز معرفی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت مریم رجوی